Patiens van Lyon

Patiens van Lyon

11 september

De heilige bisschop Patiens van Lyon (+ ca 480) verdeelde uit naastenliefde in de steden aan de rivieren de Rhône en de Saône belangeloos veel graan om de onder honger gebukt gaande bevolking te hulp te komen. Zijn apostolaat wijdde hij in hoge mate aan de bekering van de ketters en de zorg voor de behoeftigen.