De Goede Week

zondag, 25 maart, 2018

In de Goede Week viert de Kerk de heilsmysteries die Christus tijdens de laatste dagen van zijn leven heeft voltrokken, te beginnen met zijn Messiaanse intocht in Jeruzalem.

De veertigdagentijd duurt tot de donderdagavond. Met de avondmis van Witte Donderdag begint echter het paastriduum; dit wordt voortgezet op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag; het hart ervan is de paaswake en het wordt besloten met het avondgebed van paaszondag.

De dagen van de Goede Week, van maandag tot en met donderdag, hebben voorrang op alle vieringen. (Paschalis sollemnitatis, 27)

De betrokkenheid van het volk bij de plechtigheden van de Goede Week is groot. Sommige daarvan dragen nog de sporen van hun herkomst uit de omgeving van de volksvroomheid. In de loop der eeuwen heeft echter in de plechtigheden van de Goede Week een soort parallellisme van vieringen plaatsgevonden, waardoor men als het ware twee cycli met een verschillende opzet heeft: de een strikt liturgisch, de ander gekenmerkt door bijzondere oefeningen van godsvrucht, vooral processies.

Een dergelijk verschil zou moeten leiden tot een correcte harmonisatie van de liturgievieringen en oefeningen van godsvrucht. Met betrekking tot de Goede Week moeten immers de aandacht en liefde voor de uitingen van volksvroomheid die het volk dierbaar zijn, leiden tot een noodzakelijke waardering voor liturgische handelingen die zeker ondersteund worden door daden van volksvroomheid. (Directorium over volksvroomheid en liturgie, 138)

Op de dag van Pinksteren wordt de heilige tijd van de vijftig dagen van Pasen afgesloten. Tegelijk met de uitstorting... Lees verder
Het hoogeest van de hemelvaart van de Heer Op de veertigste dag na Pasen viert de Kerk het hoogfeest van... Lees verder
De Aankondiging van de menswording van Jezus Christus als begin van de Verlossing en het ja-woord van Maria bij de Boodschap van de engel Gabriël Lees verder
Beloken Pasen - Zondag van de goddelijke Barmhartigheid Lees verder
De zegening van paaseieren en paasmaal thuis Lees verder
Vooral daar waar er catechumenen zijn, kunnen ook in jaar B op de derde, vierde en vijfde zondag van de... Lees verder
De Kerk viert "op deze dag, die de Heer heeft gemaakt, het hoogfeest der hoogfeesten en ons Pasen: de Verrijzenis... Lees verder
DE PAASWAKE IN DE NACHT VAN PASEN Krachtens een zeer oude traditie wordt deze nacht wakend doorgebracht voor de Heer... Lees verder
Op Stille Zaterdag verblijft de Kerk bij het graf van de Heer, terwijl zij terugziet op zijn lijden en sterven,... Lees verder
Op deze dag waarop “ons paaslam, Christus, is geslacht” (1 Kor. 5,7), overweegt de Kerk het lijden van haar Heer... Lees verder