Liedsuggesties: Maandag na Pinksteren (Tweede Pinksterdag)

1 jun 2020

 

N.B.

Op 5 juni 2017 viert de Kerk de gedachtenis van de heilige martelaren Bonifatius en gezellen.
Waar men echter samenkomt voor de viering van Tweede Pinksterdag, kan men in de Eucharistie de oraties en de prefatie van het misformulier nemen van pinksterzondag of van de votiefmis ter ere van de Heilige Geest (vgl. Missale Romanum, 2008, p. 448). Deze dag heeft dan niet de rang van hoogfeest; gloria en credo blijven achterwege. I.p.v. de lezingen die bij deze misformulieren horen, kan men ook de lezingen nemen voor de toediening van het vormsel (Ordo Lectionum Missae, nr. 63).

Intrede:

De Geest van de Heer vervult (Woord en Toon (3de jrg.) mei, 3) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
De Geest van de Heer heeft bezit genomen (Wisselende Gezangen 24) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
De aarde is vol van Gods Geest (U komt de lof toe Ps. 68 I J) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
Nu viert (De Geest van de Heer) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 124) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
De ganse aarde is vervuld (Eucharistieviering. Voor de Pinkstertijd 2a) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
Gods liefde is uitgestort (Abdijboek. Antifonale 2, NT 220) [vgl. MR: Pinksteren – Dag.]
De Geest des Heren is (Abdijboek. Antifonale 2, NT 181) [vgl. MR/GR: Votiefmis H. Geest]

Antwoordpsalm:

Ps. 104: Zendt Gij uw Geest (Graduale Nederlands 275) [vgl. Lect I, Votiefmis H. Geest]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

De Vader zal u (Graduale Nederlands ) [vgl. Lect I, Votiefmis H. Geest]

Bereiding van de gaven:

Voltooi nu God (Klein Graduale, t.p.) [vgl. GR: Pinksteren – Dag.]
Heer, voltooi uw werk (U komt de lof toe Ps. 68 II G) [vgl. GR: Pinksteren – Dag.]
Geef weer, alleluja (Wat Gij in ons) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 125) [vgl. GR: Pinksteren – Dag.]

Communie:

De apostelen spraken (Woord en Toon (3de jrg.) mei, 2) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
Plotseling kwam er uit de hemel (Wisselende Gezangen 623) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
Opeens ontstond er geraas (U komt de lof toe Ps. 104 F) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]

Overige gezangen:

Breek, o Geest (Laus Deo 931-932)
De liefde Gods is uitgestort (Hij Leeft! 5.02)
Geest, die vuur en liefde zijt (Laus Deo 934, Gezangen voor Liturgie 442)
Geest van God, adem van leven (Hij Leeft! 5.06)
Kom, Schepper Geest (Laus Deo 941; Gezangen voor Liturgie 483)
Zend, Heer, uw Geest (Hij Leeft! 5.18)
Zend ons de adem van uw Geest (Eucharistie Jaarbundel 886)