Liturgische catechese

In de komende tijd zal de Nationale Raad voor Liturgie door middel van de rubriek "Liturgische catechese" in toenemende mate aandacht besteden aan elementen die van dienst zijn om te komen tot een beter begrip en diepere beleving van de eredienst.

Het Tweede Vaticaans Concilie vraagt in de Constitutie over de Liturgie uitdrukkelijk om liturgische catechese:

"Er moet nog veel gedaan worden om priesters en gelovigen te helpen de zin van de riten en liturgische teksten te begrijpen, om de waardigheid en schoonheid van vieringen en ruimten te vergroten, om de ‘mystagogische catechese’ van de sacramenten naar de wijze van de Kerkvaders te bevorderen." (art. 21). 

Liturgische catechese i.v.m. het kerkelijk jaar. De Nationale Raad voor Liturgie zal in de komende tijd hier - parallel met... Lees verder
Hier volgt de tekst van een aantal algemene of dagelijkse gebeden en oefeningen die behoren tot het gebedsleven en de... Lees verder
Liturgische catechese i.v.m. het kerkelijk jaar. De Nationale Raad voor Liturgie zal in de komende tijd hier - parallel met... Lees verder
Liturgische catechese i.v.m. het kerkelijk jaar. De Nationale Raad voor Liturgie zal in de komende tijd hier - parallel met... Lees verder
Liturgische catechese i.v.m. de eucharistie: Lees verder