Liturgische formulieren

Na de publicatie van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie door de Nationale Raad voor Liturgie in 1979 zijn een aantal misformulieren uitgevaardigd door de Apostolische Stoel. Deze werden gepubliceerd in supplementen bij het Altaarmissaal en in de reeks Liturgische Documentatie van de NRL.

 

In het onderstaande zijn o.a. enkele recent goedgekeurde vertalingen van misformulieren weergegeven.

 

In de zondagsliturgie van de eerste zondag van de Advent op 26/27 november 2016 wordt in Nederland en Vlaanderen de... Lees verder
De verheffing van de gedachtenis van Maria Magdalena (22 juli) tot feest werd door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Uitzien naar de verrijzenis. Het liturgisch avondgebed van Stille Zaterdag. Lees verder
In de eucharistische gebeden II-IV dient de naam van St. Jozef te worden ingevoegd. In Eucharistisch gebed I (Canon Romanus)... Lees verder
De opening en sluiting van de H. Poort in de daarvoor aangewezen kerken van de afzonderlijke bisdommen gebeurt met een... Lees verder
In het kader van het jaar van de barmhartigheid is het formulier van de votiefmis over Gods barmhartigheid vertaald en... Lees verder
In het kader van de nieuwe evangelisatie heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten... Lees verder