Jaar C - Tijd door het jaar

Intrede: Heer, wend U tot mij (Woord en Toon dond. I, middaggebed) [vgl. MR/GR: 9 de zond dhj] Mijn ogen... Lees verder
Intrede: De Heer heeft mij geholpen (Woord en Toon, woens. I lezingendienst) [vgl. MR/GR: 8 ste zond dhj] De Heer... Lees verder
Intrede: Ik blijf vertrouwen op uw goedheid (Abdijboek Psalmen Ps. 13) [vgl. MR/GR: 7 de zond dhj] Ik zing een... Lees verder
Intrede: Bij U, o Heer, zoek ik toevlucht (Het Boek der Psalmen Ps. 31) [vgl. MR/GR: 6 de zond dhj]... Lees verder
Intrede: Hij zal koning zijn in eeuwigheid (Abdijboek. Antifonale 2, OT 99) [vgl. MR/GR: week I dhj] Alle volken, treedt... Lees verder
Intrede: U zal alles op aarde aanbidden (Het Boek der Psalmen Ps. 66) [vgl. MR/GR: 2 de zond dhj] U... Lees verder
Intrede: Hoe jubelen de dochters van Juda (Abdijboek. Antifonale 2, OT 148) [vgl. GR: 3 de zond dhj] Zingt de... Lees verder
Intrede: Verlos ons, Heer onze God (Het Boek der Psalmen Ps. 106) [vgl. MR: 4 de zond dhj] Schenk ons... Lees verder
Intrede: Buigen wij deemoedig neer (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen Ps. 95 K) [vgl. MR/GR: 5 de zond dhj] Nadert, buigen deemoedig... Lees verder
Intrede: Gezegend zij de heilige Drievuldigheid (Klein Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: H. Drie-eenheid] Wij prijzen dankbaar de heilige Drie-eenheid (U... Lees verder
Abonneren op Jaar C - Tijd door het jaar