Getijdenboek

  • Getijdenboek - Gebeden voor elke dag (incl. Algemene Inleiding en formulieren Nederlandse heiligen, tevens incl. Supplement Getijdenboek) (€ 52,50)
  • Bijlagen (alleen als set verkrijgbaar) (€ 190,00)
  • Algemene Inleiding en formulieren Nederlandse heiligen (€ 12,50)
  • Supplement Getijdenboek (€ 12,50)
  • Inlegkaarten (evangelische lofzangen en psalmen zondag eerste week) (€ 2,50)
  • Klein Getijdenboek (derde druk met harde kaft) (€ 19,95)
  • Getijdenboekje voor kinderen (€ 9,95)
  • Uitzien naar de verrijzenis. Het liturgisch avondgebed van Stille Zaterdag  € 0,50; vanaf 40 ex. € 0,15 per ex.
  • Kalender voor het Getijdengebed (vouwkalender) (alleen los verkrijgbaar bij minimumafname van 10 ex. à € 1,50 per ex.)