De zeven Sacramenten

1. Doopsel
2. Vormsel
3. Eucharistie
4. Biecht
5. Ziekenzalving
6. Wijding (bisschop, priester, diaken)
7. Huwelijk

Andere berichten in deze categorie