Overzicht van nieuwsberichten uit de NRL (met nieuwsarchief) 

In verband met het voortduren van de coronapandemie heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de... Lees verder
Op verzoek van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft paus Franciscus toegestaan, dat... Lees verder
De officiële aanstelling tot lector en acoliet kan voortaan ook gegeven worden aan vrouwen, aldus een besluit van paus Franciscus... Lees verder
De heilige Gregorius van Narek, Johannes van Avila en Hildegard van Bingen zijn in de afgelopen jaren door de Kerk... Lees verder
De aanhoudende coronapandemie stelt de Kerk bij herhaling voor het vraagstuk, op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan... Lees verder
Het is ongepast om in de liturgie, ter vervanging van de liturgische boeken, gebruik te maken van vouwblaadjes, fotokopieën en... Lees verder

Liedsuggesties voor de aanstaande zon- en feestdagen. Voor overige liedsuggesties zie hier.

Intrede: Wees mijn helper (U komt de lof toe Ps. 27a) [vgl. MR/GR: 2 de zond. Vt] Bewaar, Heer, uw... Lees verder
Intrede: Heer, wend U tot mij (Woord en Toon, dond. I, middag) [vgl. MR/GR: 3 de zond. Vt] Houd mij... Lees verder

Toelichting bij afzonderlijke aspecten van het liturgisch leven van de Kerk 

De tweede zondag van de veertigdagentijd staat elk jaar in het teken van het evangelie over de gedaanteverandering van de... Lees verder
Op de derde, vierde en vijfde zondag van de Veertigdagentijd in jaar B worden teksten van de evangelist Johannes gelezen... Lees verder

Overzicht van de NRL publicaties per categorie en webshop.    

Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie. Liturgische Kalender biedt voor het liturgisch jaar voor elke dag van advent tot advent... Lees verder
Om een NRL-publicatie te bestellen, kunt u voortaan gebruik maken van onze eenvoudige webshop. Lees verder
Dit missaaltje voor kinderen is vooral bedoeld voor het meevieren van de eucharistie op de zondag, de dag van de... Lees verder

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

27 februari

Vandaag vermeldt het Romeins Martyrologium de gedachtenis van de heilige Anna Line, weduwe en martelares te Londen in Engeland. Toen... Lees verder

Verdere informatie over thema’s met betrekking tot liturgie, bijbel, kerkmuziek...

Vindplaats van het Archief van de NRL tot 1979 Lees verder
Links naar de websites van het Vaticaan, de Nederlandse Kerkprovincie en de Nederlandse bisdommen, de bisschoppenconferenties van de Antillen en van enkele Europese landen. Lees verder