Overzicht van nieuwsberichten uit de NRL (met nieuwsarchief) 

Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder

Liedsuggesties voor de aanstaande zon- en feestdagen. Voor overige liedsuggesties zie hier.

Intrede: In uw voorhoven, Heer (Het Boek der Psalmen Ps. 84) [vgl. MR/GR: 20 ste zond dhj] God, onze beschermer... Lees verder
Intrede: En zie, een groot teken verscheen (Abdijboek. Antifonale 2, Maria 12) [vgl. MR/GR: 6 aug., dag.] En zie, een... Lees verder
Intrede: Groots is het wat er van u wordt gezegd (Varia Liturgica 50) [vgl. MR: 6 aug., vig.] Halleluja, heden... Lees verder
Intrede: Neig, Heer, uw oor (Abdijboek Beurtzangen Ps. 86b) [vgl. MR/GR: 21 ste zond dhj] Luister, Heer, verhoor mij (U... Lees verder

Toelichting bij afzonderlijke aspecten van het liturgisch leven van de Kerk 

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van de Tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria, Moeder van onze God... Lees verder

Overzicht van de NRL publicaties per categorie en webshop.    

Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie. Liturgische Kalender biedt voor het liturgisch jaar voor elke dag van advent tot advent... Lees verder
Om een NRL-publicatie te bestellen, kunt u voortaan gebruik maken van onze eenvoudige webshop. Lees verder
Dit missaaltje voor kinderen is vooral bedoeld voor het meevieren van de eucharistie op de zondag, de dag van de... Lees verder

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

13 augustus

De heilige martelaren Pontianus, paus, en Hippolytus, priester, die in 235 tegelijkertijd naar Sardinië werden gedeporteerd, werden daar beiden gezamenlijk... Lees verder

Verdere informatie over thema’s met betrekking tot liturgie, bijbel, kerkmuziek...

Links naar de websites van het Vaticaan, de Nederlandse Kerkprovincie en de Nederlandse bisdommen, de bisschoppenconferenties van de Antillen en van enkele Europese landen. Lees verder
Vindplaats van het Archief van de NRL tot 1979 Lees verder
Informatie over de liturgie in verschillende landen. Lees verder