Overzicht van nieuwsberichten uit de NRL (met nieuwsarchief)
Met een decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten (d.d. 25 januari 2019)... Lees verder
Vanwege de terugloop van het aantal kerkgangers is de afgelopen jaren in het bisdom Roermond een kleine zeventigtal parochiekerken aan... Lees verder
In Polen nam in het jaar 2017 38,3 % van de katholieken deel aan de zondagse eucharistieviering. Dit was tegenover... Lees verder
Vanwege toenemende priestergebrek, vooral door het achterwege blijven van roepingen, moet de katholieke Kerk in Duitsland steeds meer een beroep... Lees verder
liedsuggesties
Liedsuggesties voor de aanstaande zon- en feestdagen
Intrede: Ik blijf vertrouwen op uw goedheid (Abdijboek Psalmen Ps. 13) [vgl. MR/GR: 7 de zond dhj] Ik zing een... Lees verder
Intrede: De Heer heeft mij geholpen (Woord en Toon, woens. I lezingendienst) [vgl. MR/GR: 8 ste zond dhj] De Heer... Lees verder
Intrede: Heer, Gij rekent de mensen hun zonden niet aan (Abdijboek. Antifonale 2, OT 249) [vgl. MR/GR: Asw.] Gij houdt... Lees verder
Toelichting bij afzonderlijke aspecten van het liturgisch leven van de Kerk
Begin van de veertigdaagse boetetijd Lees verder
Op deze pagina vindt u heiligen die vandaag en de volgende dag vermeld staan in de Romeinse kalender en het...
22 februari

Vandaag viert de Kerk het feest van de Cathedra van de heilige apostel Petrus, tot wie de Heer zei: “Gij... Lees verder

Overzicht van de NRL publicaties per categorie en bestelformulier
Altaarmissaal voor de Nederlandse kerkprovincie (uitverkocht) Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (reismissaal voor priesters)(€ 39,90) Eucharistische gebeden XII en... Lees verder
Directorium 2018/2019 ( Liturgische Kalender met Kalender voor het getijdengebed) en tevens Liturgische Handreiking , dl. 3 (€18,95) Kalender voor... Lees verder
Overzicht van kerkelijke documenten, formulieren en van publicaties van de NRL.
Bijzondere liturgische formulieren, vooral voor eucharistie en getijdengebed Lees verder
Richtlijnen van de wereldkerk en de Nederlandse bisschoppenconferentie volgens Vaticanum II Lees verder
Overzicht van de NRL publicaties per categorie en bestelformulier Lees verder
Verdere informatie over thema’s met betrekking tot liturgie, bijbel, kerkmuziek...
Vindplaats van het Archief van de NRL tot 1979 Lees verder
Links naar andere sites i.v.m. RK Kerk en liturgie Lees verder
Hier vindt u verwijzingen naar algemene kerkelijke informatie: de websites van het Vaticaan, de Nederlandse Kerkprovincie, de afzonderlijke Nederlandse bisdommen, de Bisschoppenconferentie van de Antillen, en enkele bisschoppenconferenties van Europese landen. Lees verder