Overzicht van nieuwsberichten uit de NRL (met nieuwsarchief) 

Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder

Liedsuggesties voor de aanstaande zon- en feestdagen. Voor overige liedsuggesties zie hier.

Intrede: Petrus en Paulus hebben nog tijdens hun leven (Graduale Nederlands 170) [vgl. MR: 29 jun., dag.] De Heer heeft... Lees verder
Intrede: Petrus, de apostel, en Paulus (Woord en Toon, HH. Petrus en Paulus) [vgl. MR: 29 jun., vig.] Jezus sprak... Lees verder
Intrede: Uw genade beseffen wij, God (Abdijboek Beurtzangen Ps. 48A) [vgl. MR/GR: 14 de zond dhj] Wij gedenken, o God,... Lees verder
Intrede: Laat mij, zo ik leef (Het Boek der Psalmen Ps. 17) [vgl. MR: 15 de zond dhj] Hoor, Heer,... Lees verder

Toelichting bij afzonderlijke aspecten van het liturgisch leven van de Kerk 

Overzicht van de NRL publicaties per categorie en webshop.    

Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie. Liturgische Kalender biedt voor het liturgisch jaar voor elke dag van advent tot advent... Lees verder
Om een NRL-publicatie te bestellen, kunt u voortaan gebruik maken van onze eenvoudige webshop. Lees verder
Dit missaaltje voor kinderen is vooral bedoeld voor het meevieren van de eucharistie op de zondag, de dag van de... Lees verder

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

27 juni

De heilige bisschop en kerkleraar Cyrillus (+ 444) werd uitverkozen om de bisschopszetel van Alexandrië in Egypte te bezetten. Met... Lees verder

Verdere informatie over thema’s met betrekking tot liturgie, bijbel, kerkmuziek...

Links naar de websites van het Vaticaan, de Nederlandse Kerkprovincie en de Nederlandse bisdommen, de bisschoppenconferenties van de Antillen en van enkele Europese landen. Lees verder
Vindplaats van het Archief van de NRL tot 1979 Lees verder
Informatie over de liturgie in verschillende landen. Lees verder