Overzicht van nieuwsberichten uit de NRL (met nieuwsarchief) 

Dit missaaltje voor kinderen is vooral bedoeld voor het meevieren van de eucharistie op de zondag, de dag van de... Lees verder
De liturgische viering van de in 2018 in Aken zalig verklaarde zuster Clara van het arme Kind Jezus (Clara Fey)... Lees verder
ZOJUIST VERSCHENEN - Brochure voor peetouders. Voor de dopelingen worden peetouders uitgekozen en zij vervullen een actieve rol bij de doopviering zelf. Lees verder
De laatste jaren is er vanwege de aanwezigheid van de buxus-mot op sommige plaatsen van Nederland gebrek aan de traditionele... Lees verder
liedsuggesties

Liedsuggesties voor de aanstaande zon- en feestdagen. Voor overige liedsuggesties zie hier.

Intrede: Halleluja! Verlang als pasgeboren kinderen (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 640a) [vgl. MR/GR: 2 de zond... Lees verder
Intrede: Steekt Gods loftrompet (Abdijboek Beurtzangen Ps. 66a) [vgl. MR/GR: 3 de zond Pasen] Halleluja, halleluja (Abdijboek Beurtzangen Ps. 66a)... Lees verder

Toelichting bij afzonderlijke aspecten van het liturgisch leven van de Kerk 

Beloken Pasen - Zondag van de goddelijke Barmhartigheid Lees verder
De viering van de meimaand als ‘Mariamaand’ en het Maria-lof Lees verder
De Schriftlezingen in de eucharistie Lees verder

Op deze pagina vindt u heiligen die vandaag en de volgende dag vermeld staan in de Romeinse kalender en het Martyrologium....

23 april

Vandaag gedenkt de Kerk de heilige martelaar Georgius ofwel Joris (IVe eeuw). Zijn roemrijke strijd te Diospoli of Lydda in... Lees verder

23 april

De bisschop en martelaar Adalbert (+ 997) werd tot tweede bisschop van Praag verheven. Hij werkte daar vastberaden om de... Lees verder

Overzicht van de NRL publicaties per categorie en bestelformulier    

Directorium 2018/2019 ( Liturgische Kalender met Kalender voor het getijdengebed) en tevens Liturgische Handreiking , dl. 3 (€18,95) Kalender voor... Lees verder
Altaarmissaal voor de Nederlandse kerkprovincie (uitverkocht) Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (reismissaal voor priesters) (€ 39,90) Eucharistische gebeden XII... Lees verder

Overzicht van kerkelijke documenten, formulieren en van publicaties van de NRL.

Bijzondere liturgische formulieren, vooral voor eucharistie en getijdengebed Lees verder
Richtlijnen van de wereldkerk en de Nederlandse bisschoppenconferentie volgens Vaticanum II Lees verder
Overzicht van de NRL publicaties per categorie en bestelformulier Lees verder

Verdere informatie over thema’s met betrekking tot liturgie, bijbel, kerkmuziek...

Vindplaats van het Archief van de NRL tot 1979 Lees verder
Links naar andere sites i.v.m. RK Kerk en liturgie Lees verder
Hier vindt u verwijzingen naar algemene kerkelijke informatie: de websites van het Vaticaan, de Nederlandse Kerkprovincie, de afzonderlijke Nederlandse bisdommen, de Bisschoppenconferentie van de Antillen, en enkele bisschoppenconferenties van Europese landen. Lees verder