Overzicht van nieuwsberichten uit de NRL (met nieuwsarchief) 

De bestelkaartjes voor de NRL-publicaties die dit jaar zijn verschenen of nog zullen verschijnen, worden in de maand juni verstuurd... Lees verder
De Apostolische Stoel heeft de goedkeuring (“confirmatio”) verleend aan de Italiaanse vertaling van de derde editie van het Missale Romanum... Lees verder
Van het Bijbels Missaaltje voor kinderen dat in maart 2019 door de Nationale Raad voor Liturgie werd uitgegeven voor Nederland,... Lees verder
In 2015 verscheen de laatste gedrukte aflevering van het tijdschrift Notitiae van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de... Lees verder
liedsuggesties

Liedsuggesties voor de aanstaande zon- en feestdagen. Voor overige liedsuggesties zie hier.

Intrede: Gezegend zij de heilige Drievuldigheid (Klein Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: H. Drie-eenheid] Wij prijzen dankbaar de heilige Drie-eenheid (U... Lees verder
Intrede: De Heer heeft zijn volk gevoed (Laus Deo Ps. 81; Gezangen voor Liturgie Ps. 81) [vgl. MR/GR: Sacramentsdag] Met... Lees verder
Intrede: Deze mens zal groot zijn (Varia Liturgica 45) [vgl. MR: 24 jun., vig.] Johannes zal hij heten (Abdijboek. Antifonale... Lees verder
Intrede: Er trad een mens op (Abdijboek. Antifonale 2, NT 240) [vgl. MR: 24 jun., dag.] De Heer maakte mijn... Lees verder
Intrede: Het plan van de Heer (Abdijboek. Antifonale 2, OT 92) [vgl. MR/GR: H. Hart] Wat Gij hebt bedacht (U... Lees verder
Intrede: Petrus en Paulus hebben nog tijdens hun leven (Graduale Nederlands 170) [vgl. MR: 29 jun., dag.] De Heer heeft... Lees verder

Toelichting bij afzonderlijke aspecten van het liturgisch leven van de Kerk 

De Heilige Drie-eenheid in liturgie en vroomheid Lees verder
Betekenis en vormgeving van het hoogfeest en de Sacramentsprocessie Lees verder
Op deze dag viert de Kerk “het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper, de voorloper van... Lees verder
Vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren Lees verder

Overzicht van de NRL publicaties per categorie en bestelformulier    

Altaarmissaal voor de Nederlandse kerkprovincie (uitverkocht) Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (reismissaal voor priesters) (€ 39,90) Eucharistische gebeden XII... Lees verder
Directorium 2019/2020 ( Liturgische Kalender met Kalender voor het getijdengebed) en tevens Liturgische Documentatie , dl. 15 (€19,95) Kalender voor... Lees verder
Om een NRL-publicatie te bestellen, kunt u eenvoudig het bestelformulier invullen. U ontvangt dan bij de levering een factuur. De... Lees verder
Dit missaaltje voor kinderen is vooral bedoeld voor het meevieren van de eucharistie op de zondag, de dag van de... Lees verder

Op deze pagina vindt u heiligen die vandaag en de volgende dag vermeld staan in de Romeinse kalender en het Martyrologium....

16 juni

Door het hoogfeest vallen de gewone gedachtenissen van heiligen vandaag weg Lees verder

Overzicht van kerkelijke documenten, formulieren en van publicaties van de NRL.

Bijzondere liturgische formulieren, vooral voor eucharistie en getijdengebed Lees verder
Richtlijnen van de wereldkerk en de Nederlandse bisschoppenconferentie volgens Vaticanum II Lees verder
Overzicht van de NRL publicaties per categorie en bestelformulier Lees verder

Verdere informatie over thema’s met betrekking tot liturgie, bijbel, kerkmuziek...

Vindplaats van het Archief van de NRL tot 1979 Lees verder
Hier vindt u verwijzingen naar algemene kerkelijke informatie: de websites van het Vaticaan, de Nederlandse Kerkprovincie, de afzonderlijke Nederlandse bisdommen, de Bisschoppenconferentie van de Antillen, en enkele bisschoppenconferenties van Europese landen. Lees verder