Overzicht van nieuwsberichten uit de NRL (met nieuwsarchief)
Met ingang van de eerste zondag van het nieuwe liturgische jaar C (vooravond van 2 december 2018) lanceert de Nationale... Lees verder
De Italiaanse bisschoppenconferentie heeft op haar voltallige vergadering medio november 2018 de goedkeuring verleend aan een nieuwe Italiaanse vertaling van... Lees verder
Het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria is in Italië een verplichte feestdag. Op 8 december 2019 valt het... Lees verder
De Engelse vertaling van de ritus voor de kerk- en altaarwijding ( Ordo dedicationis ecclesiae et altaris ), die op... Lees verder
liedsuggesties
Liedsuggesties voor de aanstaande zon- en feestdagen
Intrede: Verheugt u in de Heer (Wisselende Gezangen 47) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III] Weest verheugd en verblijdt u (Wisselende... Lees verder
Intrede: Hemelen, dauwt uit den hoge (Abdijboek Beurtzangen Ps. 85B) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV] Hemelen, dauwt (Laus Deo Ps... Lees verder
Intrede: Heden zult gij weten dat de Heer komt (Antifonale bij het Klein Getijdenboek 12) [vgl. MR/GR: Kerst. Vig.] Antwoordpsalm:... Lees verder
Voor de Mis of aan het begin: Elogium bij de Geboorte van de Heer (Liturgische Documentatie V, 82-83) [vgl. Liturgische... Lees verder
Toelichting bij afzonderlijke aspecten van het liturgisch leven van de Kerk
"Het gebruik om vier kaarsen op een krans van altijd groene takken te plaatsen komt vooral voor in Germaanse landen... Lees verder
De schriftlezingen op de zondagen van de Advent “De lezingen uit het evangelie hebben een eigen kenmerk: zij gaan over... Lees verder
Schriftlezingen van de eucharistie vierde zondag advent (jaar C): Eerste lezing: Mich. 5, 1 - 4a; Antwoordpsalm: Ps. 80; Tweede... Lees verder
Schriftlezingen van de nachtmis van Kerstmis (jaar C): Eerste lezing: Jes. 9, 1 - 3 + 5 - 6; Antwoordpsalm:... Lees verder
Schriftlezingen van de vigiliemis van Kerstmis (jaar C): Eerste lezing: Jes. 62, 1 - 5; Antwoordpsalm: Ps. 89; Tweede lezing:... Lees verder
Schriftlezingen van de dagmis van Kerstmis (jaar C): Eerste lezing: Jes. 52, 7 - 10; Antwoordpsalm: Ps. 98; Tweede lezing:... Lees verder
Op deze pagina vindt u heiligen die vandaag en de volgende dag vermeld staan in de Romeinse kalender en het...
13 december

Vandaag is het de gedachtenis van de heilige maagd en martelares Lucia. Haar leven lang hield zij haar lamp brandend,... Lees verder

Overzicht van de NRL publicaties per categorie en bestelformulier
Altaarmissaal voor de Nederlandse kerkprovincie (uitverkocht) Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (reismissaal voor priesters)(€ 39,90) Eucharistische gebeden XII en... Lees verder
Directorium 2018/2019 ( Liturgische Kalender met Kalender voor het getijdengebed) en tevens Liturgische Handreiking , dl. 3 (€18,95) Kalender voor... Lees verder
Overzicht van kerkelijke documenten, formulieren en van publicaties van de NRL.
Bijzondere liturgische formulieren, vooral voor eucharistie en getijdengebed Lees verder
Richtlijnen van de wereldkerk en de Nederlandse bisschoppenconferentie volgens Vaticanum II Lees verder
Overzicht van de NRL publicaties per categorie en bestelformulier Lees verder
Verdere informatie over thema’s met betrekking tot liturgie, bijbel, kerkmuziek...
Vindplaats van het Archief van de NRL tot 1979 Lees verder
Links naar andere sites i.v.m. RK Kerk en liturgie Lees verder
Hier vindt u verwijzingen naar algemene kerkelijke informatie: de websites van het Vaticaan, de Nederlandse Kerkprovincie, de afzonderlijke Nederlandse bisdommen, de Bisschoppenconferentie van de Antillen, en enkele bisschoppenconferenties van Europese landen. Lees verder
liedsuggesties
Liedsuggesties voor de aanstaande zon- en feestdagen
Intrede: Verheugt u in de Heer (Wisselende Gezangen 47) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III] Weest verheugd en verblijdt u (Wisselende... Lees verder
Intrede: Hemelen, dauwt uit den hoge (Abdijboek Beurtzangen Ps. 85B) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV] Hemelen, dauwt (Laus Deo Ps... Lees verder
Intrede: Heden zult gij weten dat de Heer komt (Antifonale bij het Klein Getijdenboek 12) [vgl. MR/GR: Kerst. Vig.] Antwoordpsalm:... Lees verder
Voor de Mis of aan het begin: Elogium bij de Geboorte van de Heer (Liturgische Documentatie V, 82-83) [vgl. Liturgische... Lees verder