Overzicht van nieuwsberichten uit de NRL (met nieuwsarchief)
In Polen nam in het jaar 2017 38,3 % van de katholieken deel aan de zondagse eucharistieviering. Dit was tegenover... Lees verder
Vanwege toenemende priestergebrek, vooral door het achterwege blijven van roepingen, moet de katholieke Kerk in Duitsland steeds meer een beroep... Lees verder
Ook voor het jaar 2017 was er een teruggang in de liturgische en sacramentele participatie. Dit blijkt uit de begin... Lees verder
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 11 december 2018 een ritus goedgekeurd voor de zegening van driekoningenzangertjes. Het is op tal... Lees verder
liedsuggesties
Liedsuggesties voor de aanstaande zon- en feestdagen
Intrede: U zal alles op aarde aanbidden (Het Boek der Psalmen Ps. 66) [vgl. MR/GR: 2 de zond dhj] U... Lees verder
Intrede: Hoe jubelen de dochters van Juda (Abdijboek. Antifonale 2, OT 148) [vgl. GR: 3 de zond dhj] Zingt de... Lees verder
Toelichting bij afzonderlijke aspecten van het liturgisch leven van de Kerk
Wekelijkse voorbereiding met Maria op de dag van de Heer Lees verder
Het gebed van Jezus om eenheid Zich bewust van het gebed van Jezus "zoals Gij, Vader, in Mij en Ik... Lees verder
Op deze pagina vindt u heiligen die vandaag en de volgende dag vermeld staan in de Romeinse kalender en het...
16 januari

De heilige martelaren Berardus, Otho en Petrus waren priesters, en Accursius en Adjutus kloosterlingen uit de Orde van de Minderbroeders.... Lees verder

Overzicht van de NRL publicaties per categorie en bestelformulier
Altaarmissaal voor de Nederlandse kerkprovincie (uitverkocht) Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (reismissaal voor priesters)(€ 39,90) Eucharistische gebeden XII en... Lees verder
Directorium 2018/2019 ( Liturgische Kalender met Kalender voor het getijdengebed) en tevens Liturgische Handreiking , dl. 3 (€18,95) Kalender voor... Lees verder
Overzicht van kerkelijke documenten, formulieren en van publicaties van de NRL.
Richtlijnen van de wereldkerk en de Nederlandse bisschoppenconferentie volgens Vaticanum II Lees verder
Bijzondere liturgische formulieren, vooral voor eucharistie en getijdengebed Lees verder
Overzicht van de NRL publicaties per categorie en bestelformulier Lees verder
Verdere informatie over thema’s met betrekking tot liturgie, bijbel, kerkmuziek...
Vindplaats van het Archief van de NRL tot 1979 Lees verder
Links naar andere sites i.v.m. RK Kerk en liturgie Lees verder
Hier vindt u verwijzingen naar algemene kerkelijke informatie: de websites van het Vaticaan, de Nederlandse Kerkprovincie, de afzonderlijke Nederlandse bisdommen, de Bisschoppenconferentie van de Antillen, en enkele bisschoppenconferenties van Europese landen. Lees verder