Overzicht van nieuwsberichten uit de NRL (met nieuwsarchief)
ZOJUIST VERSCHENEN - Brochure voor peetouders. Voor de dopelingen worden peetouders uitgekozen en zij vervullen een actieve rol bij de doopviering zelf. Lees verder
De laatste jaren is er vanwege de aanwezigheid van de buxus-mot op sommige plaatsen van Nederland gebrek aan de traditionele... Lees verder
Met een decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten (d.d. 25 januari 2019)... Lees verder
Vanwege de terugloop van het aantal kerkgangers is de afgelopen jaren in het bisdom Roermond een kleine zeventigtal parochiekerken aan... Lees verder
liedsuggesties
Liedsuggesties voor de aanstaande zon- en feestdagen
Intrede: Heer, wend U tot mij (Woord en Toon, dond. I, middag) [vgl. MR/GR: 3 de zond. Vt] Houd mij... Lees verder
Intrede: Hemelen, dauwt uit den hoge (Abdijboek Beurtzangen Ps. 85B) [vgl. GR: 25 mrt.] Hemelen, dauwt (Laus Deo Ps. 19;... Lees verder
Intrede: Verheug u samen met Jeruzalem (Bijbelse Kantieken 47) [vgl. MR/GR: 4 de zond. Vt] Laat Jeruzalem juichen (U komt... Lees verder
Toelichting bij afzonderlijke aspecten van het liturgisch leven van de Kerk
De Aankondiging van de Menswording van Jezus Christus als begin van de Verlossing en het ja-woord van Maria bij de Boodschap van de engel Gabriël Lees verder
De barmhartige vader en de verloren zoon Lees verder
Op deze pagina vindt u heiligen die vandaag en de volgende dag vermeld staan in de Romeinse kalender en het...
20 maart

Vandaag vermeldt het Romeins Martyrologium de Praagse heilige Johannes Nepomuk, priester en martelaar. Bij het beschermen van de Kerk had... Lees verder

Overzicht van de NRL publicaties per categorie en bestelformulier
Altaarmissaal voor de Nederlandse kerkprovincie (uitverkocht) Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (reismissaal voor priesters)(€ 39,90) Eucharistische gebeden XII en... Lees verder
Directorium 2018/2019 ( Liturgische Kalender met Kalender voor het getijdengebed) en tevens Liturgische Handreiking , dl. 3 (€18,95) Kalender voor... Lees verder
Overzicht van kerkelijke documenten, formulieren en van publicaties van de NRL.
Bijzondere liturgische formulieren, vooral voor eucharistie en getijdengebed Lees verder
Richtlijnen van de wereldkerk en de Nederlandse bisschoppenconferentie volgens Vaticanum II Lees verder
Overzicht van de NRL publicaties per categorie en bestelformulier Lees verder
Verdere informatie over thema’s met betrekking tot liturgie, bijbel, kerkmuziek...
Vindplaats van het Archief van de NRL tot 1979 Lees verder
Links naar andere sites i.v.m. RK Kerk en liturgie Lees verder
Hier vindt u verwijzingen naar algemene kerkelijke informatie: de websites van het Vaticaan, de Nederlandse Kerkprovincie, de afzonderlijke Nederlandse bisdommen, de Bisschoppenconferentie van de Antillen, en enkele bisschoppenconferenties van Europese landen. Lees verder