Liedsuggesties: 16e Zondag door het jaar

17 jul 2022

Intrede:
Zie, God zelf is mijn helper (Laus Deo Ps. 54; Gezangen voor Liturgie Ps. 54) [vgl. MR/GR: 16de zond dhj]
Zie, de Heer is mijn helper (U komt de lof toe Ps. 54 D) [vgl. MR/GR: 16de zond dhj]
God, kom mij spoedig te hulp (Zie, God) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 169) [vgl. MR/GR: 16de zond dhj]
Mijn dankoffers wil ik U brengen (Het Boek der Psalmen Ps. 54) [vgl. MR: 16de zond dhj]
O God, verlos mij, m.n. str. 2 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 54) [vgl. MR: 16de zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 15: Heer, wie mag te gast zijn (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus (Muziekbladen van ‘Continuo’ 361; ofwel: Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Al wat de Heer gebiedt (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 19B) [vgl. GR: 16de zond dhj]
 
Communie:
Zijn verbond is Hij eeuwig indachtig (Abdijboek Beurtzangen Ps. 111a) [vgl. MR: 16de zond dhj]
Vol goedheid en liefde (Graduale Nederlands 169) [vgl. MR: 16de zond dhj]
Dit zegt de Heer: Ik sta voor de deur (Graduale Nederlands 170) [vgl. MR: 16de zond dhj]
Alle offers die Gij hebt bevolen (Woord en Toon vrijd. I, morgengeb.) [vgl. GR: 16de zond dhj]
Maria heeft het beste deel (Woord en Toon 16de zond. dhj, avond. Magn.) [vgl. GR: 16de zond dhj]
 
Overige gezangen:
Hoort hoe God met mensen omgaat, m.n. str. 1, 5, 12 en 13 (Laus Deo 1114; Gezangen voor Liturgie 619)
Erbarm U, God, m.n. str. 5 (Laus Deo 532)