Over de NRL

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft de voorbereiding en uitvoering van het landelijk liturgisch beleid met betrekking tot de Kerkprovincie toevertrouwd aan de Beleidssector Liturgie, die tevens de sectoren Bijbel, Kerkmuziek en Kerkelijke Kunst behartigt.

De Beleidssector wordt bijgestaan door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL), een adviescollege bestaande uit een vertegenwoordiger van elk bisdom en van het militair ordinariaat. De NRL verzorgt ook de liturgische publicaties van de Beleidssector Liturgie.

Binnen de Bisschoppenconferentie behartigen sinds maart 2001 alle bisschoppen, naast de taken voor hun eigen bisdom, ook één of meer... Lees verder
Het Tweede Vaticaans Concilie vaardigde in 1963 de Constitutie over de Liturgie uit, waarin het kader werd aangegeven voor een... Lees verder
Contactgevens voor de Beleidssector Liturgie van de Bisschoppenconferentie en het besteladres voor liturgische uitgaven van de NRL. Lees verder