Huidige organisatie

Binnen de Bisschoppenconferentie behartigen sinds maart 2001 alle bisschoppen, naast de taken voor hun eigen bisdom, ook één of meer landelijke portefeuilles. In 2002 werd de bisschop-referent voor liturgie tevens voorzitter van deze beleidssector. De sectoren bijbel, kerkmuziek en kerkelijke kunst ressorteren onder de Beleidssector Liturgie, waaraan de bisschoppenconferentie in totaal drie referenten heeft toegekend:

  • de eerste referent is voorzitter van de Bisschoppelijke Commissie voor Liturgie, Bijbel, Kerkelijke Muziek en Kerkelijke Kunst (BC-LBMK) en van de NRL en hij behartigt daarnaast ook de sectie bijbel. Deze functie wordt thans vervuld door mgr. dr. J. Liesen, bisschop van Breda;
  • de tweede referent heeft als bijzondere deeltaak de kerkmuziek. Deze functie wordt thans vervuld door mgr. dr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam;
  • de derde referent heeft als bijzondere deeltaak de kerkelijke kunst. Deze functie wordt thans vervuld door mgr. drs. H. Woorts, hulpbisschop van Utrecht;

Deze drie bisschoppen worden terzijde gestaan door het dagelijks bestuur, waarvan lid zijn mgr. dr. J. Liesen als voorzitter, dr. J. Hermans als secretaris en mr. J. Zuijdwijk als sector-econoom, benoemd door de Bisschoppenconferentie.

De leden van de Nationale Raad voor Liturgie worden op voordracht van de betreffende residerende bisschop benoemd door de Bisschoppenconferentie.

De Beleidssector Liturgie realiseert haar taak mede via een werkmaatschappij, de R.K. Instelling Nationale Raad voor Liturgie, die o.a. als taak heeft de verzorging van de uitgaven met de goedgekeurde liturgische teksten en vertalingen. De leiding van deze instelling is toevertrouwd aan het dagelijkse bestuur van de Beleidssector Liturgie.

Het Tweede Vaticaans Concilie vaardigde in 1963 de Constitutie over de Liturgie uit, waarin het kader werd aangegeven voor een... Lees verder
Contactgevens voor de Beleidssector Liturgie van de Bisschoppenconferentie en het besteladres voor liturgische uitgaven van de NRL. Lees verder