Liedsuggesties: 17e Zondag door het jaar

24 jul 2022

Intrede:
God in zijn heiligdom (Graduale Nederlands, 17de zond. dhj) [vgl. MR/GR: 17de zond dhj]
De Heer, die woont (U komt de lof toe Ps. 68 I J) [vgl. MR/GR: 17de zond dhj]
Heer, breng (God in zijn heilige Tent) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 175) [vgl. MR/GR: 17de zond dhj]
God richt zich op (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 68, str. 2 en 12) [vgl. MR/GR: 17de zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 138: Wanneer ik tot U riep (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Geprezen zijt Gij, Vader (Graduale Nederlands, t.p; ofwel: Gezangen voor Liturgie 244; Wisselende Gezangen 501*) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Hoog eer ik U (Laus Deo Ps. 30; Gezangen voor Liturgie Ps. 30I) [vgl. GR: 17de zond dhj]
U bedank ik (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I 96 en 85; ofwel: U komt de lof toe Ps. 30) [vgl. GR: 17de zond dhj]
 
Communie:
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, vergeet (Woord en Toon, woe IV Lez.) [vgl. MR: 17de zond dhj]
Zalig de barmhartigen (Graduale Nederlands 174) [vgl. MR: 17de zond dhj]
Zalig de zuiveren van hart (Abdijboek. Antifonale 2, NT 64) [vgl. MR: 17de zond dhj]
Vraagt en u zal gegeven worden (Abdijboek. Antifonale 2, NT 20) [vgl. MR: 17de zond dhj]
 
Overige gezangen:
Prijs de Heer, mijn ziel (Bless the Lord, my soul) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 103e)
Komt, luistert naar de woorden (Bijbels Liedboek 37)
Loof de Koning, heel mijn wezen (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 103c)
O Vader, trek het lot U aan (Laus Deo 1155)
Vraagt en ge zult verkrijgen (Laus Deo 1184)
Wees arm in hart en geest (Laus Deo 1198)
Zalig zij de Jezus’ naam belijden (Zingt Jubilate 560)