Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Franciscus Antonius Fasani

29 november

De heilige Franciscus Antonius Fasani (+ 1742) was priester uit de Orde van de Minderbroeders Conventuelen en werkzaam in Apulië in Italië. Hij was een bijzonder geleerd man. Hij putte kracht uit de verkondiging en de boetedoening waaraan hij zich vol ijver wijdde. Dit gaf hem zo’n grote aandacht voor armen en behoeftigen, dat hij geen moment aarzelde om zijn kleren uit te doen ter bedekking van een bedelaar en om iedereen zijn hulp als christen aan te bieden.

Andreas

30 november

De heilige apostel Andreas werd geboren in Betsaïda, was een broer van Simon Petrus en evenals hij een visser. Als eerste van de leerlingen van Johannes de Doper werd hij door de Heer Jezus geroepen bij de Jordaan, volgde Hem en bracht ook zijn broer bij Hem. Volgens de overlevering verkondigde hij na Pinksteren het evangelie in Achaïa en werd hij gekruisigd bij Patras. De Kerk van Constantinopel vereert hem als haar bijzondere schutspatroon.