Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Maria Goretti

6 juli

De heilige maagd en martelares Maria Goretti (+1902) had een harde jeugd, waarbij zij haar moeder in het huishouden hielp en zich voortdurend aan het gebed wijdde. Op haar twaalfde jaar werd zij bij Nettuno in Latium in Italië door dolksteken gedood, toen zij haar zuiverheid verdedigde tegen een belager.

Willibaldus

7 juli

De heilige bisschop Willibaldus (+ 789), pelgrimeerde als monnik lange tijd naar heilige plaatsen en trok door vele streken om het kloosterleven te herstellen. Uiteindelijk kwam hij de heilige Bonifatius, door wie hij tot eerste bisschop van deze stad werd gewijd, te hulp bij het verkondigen van het evangelie in Duitsland en hij bekeerde vele volken tot Christus.

H. Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch

7 juli

In het bisdom ’s-Hertogenbosch wordt vandaag de gedachtenis gevierd van de H. Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch, met een bijzondere verering van beeltenis. De moederliefde en het geestelijk moederschap van Maria staan daarbij centraal.