Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Paulus VI

29 mei

Vandaag viert de Kerk de heilige paus Paulus VI die op deze dag tot priester is gewijd, vervolgens aartsbisschop van Milaan werd, en tenslotte gekozen werd op de Stoel van Rome. Hij heeft het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie zorgvuldig en met goed gevolg voortgezet. Hij bevorderde de vernieuwing van het leven van de Kerk, met name van de liturgie, en droeg zorg voor de oecumenische dialoog en voor de evangelische boodschap aan de mensen van deze tijd, totdat hij op 6 augustus ontsliep in de vrede van de Heer.

Maximinus van Trier

29 mei

De heilige Maximinus (+ ca. 346) was bisschop van Trier. Als onverschrokken verdediger van de zuiverheid van het geloof tegenover de arianen nam hij broederlijk de heilige Athanasius van Alexandrië en andere verbannen bisschoppen op. Na door vijanden te zijn verdreven van zijn zetel, stierf hij in zijn vaderstad Poitiers.

Basilius en Emmelia

30 mei

De heilige Basilius (+ 349) en Emmelia (+ 372) waren de ouders van de heilige bisschoppen Basilius de Grote, Gregorius van Nyssa en Petrus van Sebaste, en van de heilige maagd Macrina. Het waren werkelijk heilige echtgenoten. Ten tijde van keizer Galerius Maximianus werden zij verbannen. Vervolgens woonden zij in de eenzame omgeving van Pontus. Na afloop van de vervolging gingen zij tenslotte in vrede de eeuwige rust binnen. Hun deugden lieten zij aan hun kinderen na als erfenis.

Jeanne d’ Arc

30 mei

De heilige maagd Johanna (ofwel Jeanne) d’Arc, wordt ook de Maagd van Orléans genoemd. Ondanks haar krachtige strijd voor het vaderland werd zij uiteindelijk overgeleverd aan de vijandelijke macht. Zij werd in een oneerlijk proces veroordeeld tot de dood op de brandstapel."