Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u heiligen die vandaag en de volgende dag vermeld staan in de Romeinse kalender en het Martyrologium.

De profeet Obadja

19 november

De heilige profeet Obadja verkondigde na de ballingschap van het volk Israël de toorn van God tegen de vijandige volken.

Mechtildis van Helfta

19 november

In het klooster van Helfta in Saksen leefde de heilige maagd Mechtildis (+ ca. 1298), die een vrouw was van uitmuntende geleerdheid en nederigheid en begiftigd met de hemelse gave van mystieke beschouwing.

Gregorius van Decapolis

20 november

De heilige monnik Gregorius van Decapolis (+ 842) leidde eerst een kloosterleven als kluizenaar, daarna begon hij rond te trekken en vestigde zich voor langere tijd in Thessalonica en ten slotte in Constantinopel, waar hij dapper streed voor de verdediging van de heilige beeltenissen.