Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Onbevlekt Hart van Maria

25 juni

Dit feest nodigt uit om op zeer intieme wijze binnen te treden in het hart van de Moeder van Jezus om er te delen in haar openheid voor God. Door haar nederige ontvankelijkheid voor de Heer, die in haar zijn verblijf heeft genomen, is Maria het beeld van de Kerk geworden, de tempel van de heilige Geest en het voorbeeld voor elke christen.

Prosper van Aquitanië

25 juni

De heilige Prosper(us) van Aquitanië (+ ca. 463) was onderwezen in filosofie en letteren, en leidde een integer en bescheiden leven met zijn echtgenote. Monnik geworden te Marseille, verdedigde hij de leer van de heilige Augustinus over Gods genade en de gave van de volharding krachtig tegen de opvattingen van de pelagianen. Te Rome vervulde hij de functie van secretaris van de heilige paus Leo de Grote.

Adalbertus

25 juni

De heilige Adalbertus (begin VIIIe eeuw) was een diaken, die de heilige Willibrordus bijstond met evangelische ijver in het toenmalige land van de Friezen

Pelagius

26 juni

De jeugdige heilige Pelagius (+ 925) stierf op dertienjarige leeftijd te Córdoba in Spanje de marteldood omwille van het bewaren van het geloof in Christus en van zijn kuisheid tegenover de weekhartige vleierijen van de koning van de Moren ‘Abd ar-Rahman III. Op diens bevel werd de jongen lid voor lid met een ijzeren tang gedood.

Jozef Maria Escrivá de Balaguer

26 juni

De heilige priester Jozef Maria Escrivá de Balaguer (+ 1975) werd geboren op 9 januari 1902 in Barbastro (Spanje) en in 1925 priester gewijd. Op 2 oktober 1928 stichtte hij het Opus Dei en opende hiermee in de Kerk een nieuwe weg voor mannen en vrouwen van alle sociale milieus om de volheid van hun christelijke roeping te beleven door de heiliging van hun dagelijkse bezigheden in de wereld. Het Opus Dei werd in 1982 als Personele Prelatuur opgericht. Met zijn prediking en zijn geschriften heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het bewustzijn van de specifieke zending van de lekengelovigen in de Kerk. Hij stierf in Rome op 26 juni 1975.