Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Jacobus

25 juli

De heilige apostel Jacobus was een zoon van Zebedeus en broer van de heilige Johannes, de evangelist. Samen met Petrus en Johannes was hij getuige van de gedaanteverandering van de Heer en van zijn doodsstrijd. Tegen het feest van Pasen werd hij door Herodes Agrippa onthoofd en verwierf hij als eerste van de apostelen de kroon van het martelaarschap.

Joachim en Anna

26 juli

Vandaag gedenkt de Kerk de heilige Joachim en Anna, de ouders van de Onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria. De namen van de heilige Joachim en Anna zijn door oude overleveringen van de christenen bewaard gebleven.