Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Andreas Tran Van Trong

28 november

De heilige martelaar Andreas Tran Van Trong (+ 1835) werd wegens zijn weigering om het kruis te vertrappen in de gevangenis geworpen. Hij onderging verschrikkelijke folteringen, en werd ten tijde van keizer Minh Mạng onthoofd

Franciscus Antonius Fasani

29 november

De heilige Franciscus Antonius Fasani (+ 1742) was priester uit de Orde van de Minderbroeders Conventuelen en werkzaam in Apulië in Italië. Hij was een bijzonder geleerd man. Hij putte kracht uit de verkondiging en de boetedoening waaraan hij zich vol ijver wijdde. Dit gaf hem zo’n grote aandacht voor armen en behoeftigen, dat hij geen moment aarzelde om zijn kleren uit te doen ter bedekking van een bedelaar en om iedereen zijn hulp als christen aan te bieden.