Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Teresia van het Kind Jezus

1 oktober

De heilige Teresia van het Kind Jezus (+ 1897), maagd en kerklerares, trad al op jonge leeftijd in in het klooster van de Ongeschoeide Karmelietessen te Lisieux in Frankrijk. Zij ontwikkelde zich tot een lerares die door haar onschuld en haar eenvoudige leven de heiligheid in Christus onderwees. Door het geestelijk kindschap wees zij de weg naar de christelijke volmaaktheid en op mystieke wijze was zij vol zorg voor het heil van de zielen en de groei van de Kerk. Op vijfentwintigjarige leeftijd bereikte zij het einde van haar aardse levensloop; ze overleed op 30 september.

Bavo

1 oktober

De heilige monnik Bavo (+ tussen 630 en 650), leerling van de heilige Amandus, zei de wereld vaarwel, verdeelde al zijn goederen onder de armen en trok zich terug in de Sint Pietersabdij dat in de stad Gent was gesticht

Heilige Engelbewaarders

2 oktober

Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Engelbewaarders, die in de eerste plaats geroepen zijn om Gods aanschijn in volle glans te aanschouwen, en die ook van de Heer de opdracht hebben gekregen om de mensen met hun onzichtbare, maar zorgzame aanwezigheid te helpen en bij te staan