Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Jozef Cafasso

23 juni

De heilige priester Jozef Cafasso (+ 1860), legde zich in Turijn toe op de vermeerdering van godsvrucht en kennis bij de diakens en op de verzoening met God van de arme gedetineerden, alsook van de ter dood veroordeelden.

Johannes de Doper

24 juni

Vandaag viert de Kerk het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper, de voorloper van de Heer. Johannes sprong al van vreugde opsprong in de schoot van zijn moeder, en was vervuld van de Heilige Geest, omwille van de komst van het heil van de mensen. Hij kondigde ook door zijn geboorte zelf Christus de Heer aan. Er scheen zoveel genade in hem, dat de Heer zelf over hem zei dat er niemand die uit vrouwen geboren werd, groter was dan Johannes de Doper.