Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u heiligen die vandaag en de volgende dag vermeld staan in de Romeinse kalender en het Martyrologium.

Lodewijk IX

25 augustus

De heilige Lodewijk IX (+ 1270) was als koning van Frankrijk zowel in vredestijd als in de oorlog ter verdediging van de christenen een lichtend voorbeeld van daadwerkelijk geloof, rechtschapenheid in het bestuur, liefde voor de armen en standvastigheid in tegenspoed. Na het sluiten van zijn huwelijk kreeg hij elf kinderen, die hij uitstekend en godvruchtig opvoedde. Hij gebruikte zijn rijkdom en krachten en zette zelfs zijn leven op het spel voor de verering van het kruis, de kroon en het graf van Christus, totdat hij, aangetast door de pest, stierf in het kamp bij Tunis aan de kust van Noord-Afrika.

Jozef de Calasanz

25 augustus

De heilige priester Jozef de Calasanz (+ 1648) richtte volksscholen op om kinderen en jongeren op te voeden in de liefde en de wijsheid van het evangelie. In Rome stichtte hij de Orde van de Arme Reguliere Clerici van de Moeder Gods van de Religieuze Scholen.

Melchisédek

26 augustus

De heilige Melchisédek was koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Hij groette Abraham met zijn zegen, toen deze van de overwinning was teruggekeerd. Melchisédek bracht de Heer een heilig offer, een offergave zonder vlek. Men heeft hem gezien als voorafbeelding van Christus, de Koning van vrede en gerechtigheid, en, omdat hij zonder geslachtslijst is, als een priester voor eeuwig. Zijn naam wordt genoemd in het eerste eucharistisch gebed.