Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Maria Onbevlekte Ontvangenis

8 december

Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Maria is waarlijk vol van genade en de gezegende onder de vrouwen. Met het vooruitzicht op de geboorte en de heilzame dood van Gods Zoon bleef zij dan ook - door een bijzonder voorrecht van God - gevrijwaard van iedere smet van de erfzonde op het ogenblik zelf van haar ontvangenis. Dit feit, dat is gebaseerd op een oudere leer, werd op deze dag door paus Pius IX plechtig gedefinieerd als vaststaand dogma.

Johannes Didacus Cuauhtlatoatzin

9 december

De heilige Johannes Didacus Cuauhtlatoatzin (+ 1548) werd geboren uit een geslacht van inheemse indianen en was een man die een zeer zuiver geloof bezat. Door zijn nederigheid en vurigheid wist hij ervoor te zorgen dat er een heiligdom werd gebouwd ter ere van de Heilige Maagd Maria van Guadalupe. Dit gebeurde op de heuvel Tepeyac nabij Mexico-Stad, waar de Maagd hem was verschenen. Daar stierf hij tenslotte een zalige dood om Gods eeuwige rust binnen te gaan.