Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u heiligen die vandaag en de volgende dag vermeld staan in de Romeinse kalender en het Martyrologium.

Johannes de Brébeuf, Isaak Jogues en gezellen

19 oktober

De heilige martelaren Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues, priesters, en hun gezellen Gabriël Lalemant, Antonius Daniel, Carolus Garnier en Natalis Chabanel (+ 1642-1649). Zij behoorden tot de Sociëteit van Jezus en verkondigden op Canadees gebied het evangelie van Christus aan de plaatselijke en volbrachten als martelaar op verschillende dagen hun missie onder de Huronen na tal van moeilijkheden.

Paulus van het Kruis

19 oktober

De heilige priester Paulus van het Kruis (+ 1775) viel al vanaf zijn jeugd op door zijn boetedoening en geloofsijver en door een bijzonder vurige liefde voor de gekruisigde Christus, die hij herkende in het gelaat van armen en zieken. Hij stichtte de Congregatie van de Reguliere Clerici van het Kruis en het Lijden van Onze Heer Jezus Christus, de Passionisten.

De profeet Joël

19 oktober

Het Romeins Martyrologium vermeldt op deze dag ook de heilige profeet Joël. Hij kondigde de grote dag van de Heer aan en het mysterie van de uitstorting van zijn Geest over alle mensen. Dit liet de goddelijke majesteit op wonderbaarlijke wijze tot vervulling komen in Christus op de dag van Pinksteren

Cornelius de honderdman

20 oktober

Het Romeins Martyrologium vermeldt op deze dag ook de heilige honderdman Cornelius, die door de heilige apostel Petrus werd gedoopt te Cesarea in Palestina en die de eersteling was van de Kerk uit de heidenen.