Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u heiligen die vandaag en de volgende dag vermeld staan in de Romeinse kalender en het Martyrologium.

Cathedra van de heilige apostel Petrus

22 februari

Vandaag viert de Kerk het feest van de Cathedra van de heilige apostel Petrus, tot wie de Heer zei: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen”. Op de dag waarop de Romeinen gewoon waren hun doden te gedenken, wordt van deze apostel de oorspronkelijke zetel geëerd, welke wordt verheerlijkt door de triomf die de apostel op de Ager Vaticanus heeft behaald. Deze zetel is geroepen om de voorzittersplaats in te nemen van de universele liefdesgemeenschap van de Kerk.

Polycarpus

23 februari

De heilige bisschop en martelaar Polycarpus wordt vereerd als leerling van de heilige Johannes en als laatste getuige van het apostolisch tijdperk. Onder de keizers Marcus Antoninus en Lucius Aurelius Commodus werd hij, bijna negentig jaar oud, in het amfitheater te Smyrna in Klein-Azië aan het vuur prijsgegeven voor de ogen van de proconsul en heel het volk. Hij dankte God de Vader dat Hij hem had waardig gekeurd om geteld te worden onder de martelaren en deel te krijgen aan de kelk van Christus.