Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Polycarpus

23 februari

De heilige bisschop en martelaar Polycarpus wordt vereerd als leerling van de heilige Johannes en als laatste getuige van het apostolisch tijdperk. Onder de keizers Marcus Antoninus en Lucius Aurelius Commodus werd hij, bijna negentig jaar oud, in het amfitheater te Smyrna in Klein-Aziƫ aan het vuur prijsgegeven voor de ogen van de proconsul en heel het volk. Hij dankte God de Vader dat Hij hem had waardig gekeurd om geteld te worden onder de martelaren en deel te krijgen aan de kelk van Christus.

Ethelbertus

24 februari

Vandaag vermeldt het Romeins Martyrologium de gedachtenis van de heilige Ethelbertus. Als koning van Kent, in het huidige Engeland, werd hij door de heilige bisschop Augustinus bekeerd tot het geloof in Christus. Hij was de eerste vorst van het volk der Angelen die het geloof aannam.