Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Pontianus en Hippolytus

13 augustus

De heilige martelaren Pontianus, paus, en Hippolytus, priester, die in 235 tegelijkertijd naar Sardinië werden gedeporteerd, werden daar beiden gezamenlijk veroordeeld en - naar het schijnt - met één kroon werden gelauwerd. Daarna vond ten slotte hun translatie plaats naar de stad Rome, de laatste naar de begraafplaats aan de Via Tiburtina, de eerste naar de begraafplaats van Callistus.

Maximilianus Maria Kolbe

14 augustus

De heilige martelaar Maximilianus Maria (Raymundus) Kolbe (+1941) was priester uit de Orde van de Minderbroeders Conventuelen en stichtte de Militie van Maria Onbevlekt Ontvangen. Na deportatie naar verschillende gevangenenkampen leverde hij zich in het vernietigingskamp Oświęcim of Auschwitz bij Krakau in Polen over aan de beulen om de plaats in te nemen van een medegevangene. Daardoor bood hij zijn leven en dienstambt aan als een offer van liefde en een voorbeeld van trouw jegens God en de mensen.