Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u heiligen die vandaag en de volgende dag vermeld staan in de Romeinse kalender en het Martyrologium.

Joris

23 april

Vandaag gedenkt de Kerk de heilige martelaar Georgius ofwel Joris (IVe eeuw). Zijn roemrijke strijd te Diospoli of Lydda in Palestina wordt vanaf de oudheid door alle Kerken van Oost tot West gevierd.

Adalbert

23 april

De bisschop en martelaar Adalbert (+ 997) werd tot tweede bisschop van Praag verheven. Hij werkte daar vastberaden om de heidense gebruiken uit te roeien. Toen hij bemerkte dat hij maar weinig vorderingen maakte, begaf hij zich naar Rome en werd monnik. Vervolgens vertrok hij naar Pruisen om mensen te winnen voor Christus. Maar hij werd er slecht aanvaard en ontving de kroon van het martelaarschap."

Maria, de vrouw van Cleophas en Salome

24 april

Vandaag is in Jeruzalem de gedenkdag van de heilige vrouwen Maria, de vrouw van Cleophas en Salome. Op de vroege paasmorgen kwamen zij samen met Maria Magdalena naar het graf van de Heer om zijn lichaam te zalven. Zo hoorden zij als eersten de boodschap van zijn verrijzenis.

Fidelis van Sigmaringen

24 april

Vandaag gedenkt de Kerk ook de heilige priester en martelaar Fidelis van Sigmaringen (+ 1622). Hij was eerst advocaat en werd opgenomen in de Orde van de Minderbroeders Kapucijnen, waar hij een hard leven leidde van waken en gebed. IJverig predikte hij het Woord van God en hij werd gezonden naar Retië (Graubünden, Tirol en Opper-Beieren) in het huidige Zwitserland om daar de juiste leer te versterken. Te Seewis in Zwitserland werd hij door ketters gedood omwille van het katholieke geloof."