Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Alexander

26 februari

Vandaag vermeldt het Romeins Martyrologium de gedachtenis van de heilige Alexander, bisschop. Als roemrijke grijsaard met een vurige geloofsijver volgde hij de heilige Petrus op als bisschop van de Kerk van Alexandrië. Zijn priester Arius, die verdorven was door ketterse goddeloosheid en een verkeerde opvatting had over de goddelijke waarheid, werd door hem uit de kerkgemeenschap gezet en daarna veroordeeld door hem, toen hij deel uitmaakte van de driehonderdachttien Vaders op het Eerste Concilie van Nicea.

Anna Line

27 februari

Vandaag vermeldt het Romeins Martyrologium de gedachtenis van de heilige Anna Line, weduwe en martelares te Londen in Engeland. Toen haar man in ballingschap was gestorven omwille van het katholieke geloof, nam zij de zorg op zich voor een priesterhuis in deze stad en werd daarom onder koningin Elisabeth I opgehangen te Tyburn. Met haar stierven ook de marteldood de zalige priesters en martelaren Marcus Barkworth uit de Orde van de Heilige Benedictus, en Rogerius Filcock uit de Sociëteit van Jezus, die levend werden verscheurd met ijzeren haken.