Heilige van de dag

Op deze pagina vindt u toelichting bij een heilige uit de Romeinse kalender en/of het Romeins Martyrologium.

Andreas Kim Taegǒn, Paulus Chǒng Ha-sang en gezellen

20 september

Honderddrie heilige Koreaanse martelaren, nl. Andreas Kim Taegǒn, priester, Paulus Chǒng Ha-sang en hun gezellen (+1839-1867), worden in een gemeenschappelijke viering geëerd. Zij legden in Korea op onverschrokken wijze getuigenis af van hun christelijk geloof, dat eerst door enkele leken in dit rijk was ingevoerd, en dat daarna werd gevoed en gesterkt door de prediking van missionarissen en door de viering van de sacramenten. Van deze “atleten” van Christus waren er drie bisschop waren, acht priesters en de overigen al dan niet gehuwde leken, ouden van dagen, jongeren en kinderen. Paulus Chǒng Ha-sang leidde als catechist de eerste twintig jaar lang de eerste christengemeenschap ten tijde van de vervolging; de catechist Augustinus Yu Chin-gil schreef een brief aan paus Gregorius XVI met het verzoek om priesters naar Korea te zenden. Zij allen werden veroordeeld tot de doodstraf en wijdden met hun kostbaar bloed het begin van de Kerk in Korea.

Mattheus

21 september

Toen de heilige apostel en evangelist Mattheus, die ook Levi werd genoemd, door Jezus geroepen werd om Hem te volgen, gaf hij zijn beroep als tollenaar of belastingontvanger op en werd hij uitverkoren tot apostel. Hij schreef een evangelie, waarin bovenal wordt verkondigd dat Jezus Christus, zoon van David en zoon van Abraham, het Oude Testament in vervulling heeft doen gaan.

De profeet Jona

21 september

Vandaag gedenkt de Kerk ook de heilige Jona, profeet, de zoon van Amittai, naar wie een boek van het Oude Testament is genoemd. Het evangelie zelf spreekt over zijn beroemde ontsnapping uit de buik van het zeemonster en ziet die als een verwijzing naar de verrijzenis van de Heer.