Kerkmuziek

In de rubriek kerkmuziek brengt de Nationale Raad voor Liturgie documenten en informatie met betrekking tot de "musica sacra": de gewijde muziek in de liturgie. 

Uit de door de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten goedgekeurde liturgische gezangen (vgl. Liturgiam authenticam  nr. 108) worden liedsuggesties gegeven voor de afzonderlijke zondagen in de verschillende tijden van het kerkelijk jaar.

De nieuwe vertaling van het Onze Vader werd ingevoerd met ingang van de Advent 2016 (27 november) voor Nederland en... Lees verder
Terughoudendheid tegenover slotlied na de wegzending van de gelovigen in de mis Lees verder
Doel, betekenis en mogelijkheden Lees verder
Begeleidingszang bij de gavenbereiding Lees verder
Ontvangst, begroeting, en belijdenis van de Heer die gaat spreken in het evangelie Lees verder
Opening van de viering, bevordering van de eenheid van de gemeenschap, inleiding in het liturgisch mysterie en begeleiding van de intrede-processie Lees verder
Met Gods woord antwoorden op de stem van de Heer Lees verder
In 2010 vaardigde de Nederlandse Bisschoppenconferentie de Beleidsnota Kerkmusicus uit bij wijze van kader voor het kerkmuzikaal-liturgisch dienstwerk door de... Lees verder