Archief NRL 1910-1979

Het “Archief van de Nationale Raad voor Liturgie” uit de periode 1910-1979 is ondergebracht in het "Katholiek Documentatie Centrum" te Nijmegen. Dit centrum KDC is gevestigd aan de Erasmuslaan 36 te 6500 HA Nijmegen; Telefoon: (024) 361 24 57.

Het betreft archiefstukken in verband met de voorgeschiedenis en de geschiedenis van de Nationale Raad voor Liturgie: de liturgische beweging in Nederland, de Nationale Commissie voor Liturgie en de Nationale Raad voor Liturgie.

Archief Katholiek Documentatie Centrum

Aldaar vindt men ook een inventaris.

De recentere archiefstukken van de NRL (vanaf 1979) berusten in het kantoor van de NRL zelf.

Informatie over de liturgie in verschillende landen. Lees verder
Links naar de websites van het Vaticaan, de Nederlandse Kerkprovincie en de Nederlandse bisdommen, de bisschoppenconferenties van de Antillen en van enkele Europese landen. Lees verder