Algemene kerkelijke informatie

Website van het Vaticaan:

Website van de Nederlandse Kerkprovincie:

Websites van de afzonderlijke Nederlandse bisdommen:

Bisschoppenconferentie van de Antillen

Websites van enkele bisschoppenconferenties van Europese landen:

Informatie over de liturgie in verschillende landen. Lees verder
Vindplaats van het Archief van de NRL tot 1979 Lees verder