Liedsuggesties: 12e Zondag door het Jaar - A

25 jun 2023

Intrede:

God is een kracht voor zijn volk (Abdijboek Psalmen Ps. 28) [vgl. MR/GR: 12de zond dhj]
Red, Heer uw volk (Abdijboek Psalmen Ps. 28) [vgl. MR/GR: 12de zond dhj]
De Heer is de kracht van het volk (U komt de lof toe Ps. 28 K) [vgl. MR/GR: 12de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 69: Heer, verhoor mij (Graduale Nederlands, resp. Responsoriale, t.p.;) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Maak ons hart ontvankelijk (Gezangen voor Liturgie 260) [vgl. Lect C]

Bereiding van de gaven:

Toon ons de wonderen (Abdijboek Psalmen Ps. 17) [vgl. GR: 12de zond dhj]
Hoor, Heer, Gij God, m.n. str. 2 en 3 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 17) [vgl. GR: 12de zond dhj]
Heer, ik leef (Richt mijn schreden) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 41) [vgl. GR: 12de zond dhj]

Communie:

Aller ogen wachten (Laus Deo Ps. 145 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 145 I) [vgl. MR: 12de zond dhj]
U wil ik eren, God, mijn koning, m.n. str. 4 (Eucharistie Jaarbundel 893) [vgl. MR: 12de zond dhj]
Ik wil zingen (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 27) [vgl. GR: 12de zond dhj]
Wat Ik u in het duister zeg (Abdijboek. Antifonale 2, Nieuwe Testament 80) [vgl. GR: 12de zond dhj]
Ik ben de goede Herder (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 52) [vgl. MR: 12de zond dhj]