Liedsuggesties: 13e Zondag door het jaar

26 jun 2022

Intrede:
Alle volkeren klapt in de handen (Graduale Nederlands 158) [vgl. MR/GR: 13de zond dhj]
Gij volken, klapt in de handen (U komt de lof toe Ps. 47 J) [vgl. MR/GR: 13de zond dhj]
Gij volken, klapt in de handen (GGP 9) [vgl. MR/GR: 13de zond dhj]
Volken, verheft (Gij, volken, vergaderd) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 163) [vgl. MR/GR: 13de zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 16: Gij, Heer zijt mijn erfdeel (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Mijn schapen luisteren naar mijn stem (Overzicht van de Gezangen 2 (2013-2014) 128) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Gezegend Gij, Heer, de God, m.n. str. 13 en 14 (Bijbelse Kantieken 55) [vgl. GR: 13de zond dhj]
 
Communie:
Loof, mijn ziel, de Heer (Abdijboek Beurtzangen Ps. 103e) [vgl. MR: 13de zond dhj]
Niet voor hen alleen bid Ik (Antifonale II, Wijchen 2011 59) [vgl. MR: 13de zond dhj]
Heer, verhoor mij, kom mij te hulp (U komt de lof toe Ps. 31 G) [vgl. GR: 13de zond dhj]
 
Overige gezangen:
Kom en volg Mij op de weg (Klein Dienstboek 261)
Loof de Koning, heel mijn wezen (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 103c)
Mogen allen één zijn (Laus Deo 908; Gezangen voor Liturgie 498)
Neemt en eet (Breng mij over grenzen 50; Hij Leeft! 3.19)
Prijs de Heer, mijn ziel (Bless the Lord, my soul) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 103e)