Liedsuggesties: 13e Zondag door het jaar

30 jun 2024

Intrede:

Alle volkeren klapt in de handen (Graduale Nederlands 158) [vgl. MR/GR: 13de zond dhj]
Gij volken, klapt in de handen (U komt de lof toe Ps. 47 J) [vgl. MR/GR: 13de zond dhj]
Gij volken, klapt in de handen (GGP 9) [vgl. MR/GR: 13de zond dhj]
Volken, verheft (Gij, volken, vergaderd) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 163) [vgl. MR/GR: 13de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 30: U zal ik loven (Graduale Nederlands, t.p.; Responsoriale, t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Uw woord is waarheid (Graduale Nederlands, t.p.; ofwel Muziekbladen van ‘Continuo’ 231) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Gezegend Gij, Heer, de God, m.n. str. 13 en 14 (Bijbelse Kantieken 55) [vgl. GR: 13de zond dhj]

Communie:

Loof, mijn ziel, de Heer (Abdijboek Beurtzangen Ps. 103e) [vgl. MR: 13de zond dhj]
Niet voor hen alleen bid Ik (Antifonale II, Wijchen 2011 59) [vgl. MR: 13de zond dhj]
Heer, verhoor mij, kom mij te hulp (U komt de lof toe Ps. 31 G) [vgl. GR: 13de zond dhj]

Overige gezangen:

De doden zijn begraven, m.n. str. 1, 2, 5 (Laus Deo 797)
Loof de Koning, heel mijn wezen (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 103c)
Mogen allen één zijn (Laus Deo 908; Gezangen voor Liturgie 498)
Neemt en eet (Breng mij over grenzen 50; Hij Leeft! 3.19)
Prijs de Heer, mijn ziel (Bless the Lord, my soul) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 103e)