Liedsuggesties: 13e Zondag door het Jaar - A

2 jul 2023

Intrede:

Alle volkeren klapt in de handen (Graduale Nederlands 158) [vgl. MR/GR: 13de zond dhj]
Gij volken, klapt in de handen (U komt de lof toe Ps. 47 J) [vgl. MR/GR: 13de zond dhj]
Gij volken, klapt in de handen (GGP 9) [vgl. MR/GR: 13de zond dhj]
Volken, verheft (Gij, volken, vergaderd) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 163) [vgl. MR/GR: 13de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 89: Uw gunsten, Heer (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus (Muziekbladen van ‘Continuo’ 361; ofwel: Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Gezegend Gij, Heer, de God, m.n. str. 13 en 14 (Bijbelse Kantieken 55) [vgl. GR: 13de zond dhj]

Communie:

Loof, mijn ziel, de Heer (Abdijboek Beurtzangen Ps. 103e) [vgl. MR: 13de zond dhj]
Niet voor hen alleen bid Ik (Antifonale II, Wijchen 2011 59) [vgl. MR: 13de zond dhj]
Heer, verhoor mij, kom mij te hulp (U komt de lof toe Ps. 31 G) [vgl. GR: 13de zond dhj]
Christus uit de dood verrezen (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 14) [vgl. GR]
Christus uit de dood verrezen (Wisselende Gezangen 616) [vgl. GR]