Liedsuggesties: 14e Zondag door het jaar

3 jul 2022

Intrede:
Uw genade beseffen wij, God (Abdijboek Beurtzangen Ps. 48A) [vgl. MR/GR: 14de zond dhj]
Wij gedenken, o God, uw trouw (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 48) [vgl. MR/GR: 14de zond dhj]
Wij gedenken uw goedheid, Heer (Wisselende Gezangen 30) [vgl. MR/GR: 14de zond dhj]
De Heer is groot in ’s hemels hof, m.n. str. 2 (Eucharistie Jaarbundel 863) [vgl. MR/GR: 14de zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 66: Jubelt voor God (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Ik ben de weg (Laus Deo 456; Gezangen voor Liturgie 249) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Voor ’t volk dat in nood om U roept (U komt de lof toe Ps. 18 I h) [vgl. GR: 14de zond dhj]
 
Communie:
Ervaart het, ziet (Laus Deo Ps. 34; Gezangen voor Liturgie Ps. 34) [vgl. MR/GR: 14de zond dhj]
Smaakt en aanschouwt (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 34) [vgl. MR/GR: 14de zond dhj]
Komt allen tot Mij (Abdijboek. Antifonale 2, NT 226) [vgl. MR: 14de zond dhj]
 
Overige gezangen:
Het eerste woord (in vieringen met kinderen) (Laus Deo 1108)
Onze namen staan geschreven (Zingend Geloven 8)
Zoals Ik zelf gezonden ben (Bijbels Liedboek 44)