Liedsuggesties: 14e Zondag door het jaar

7 jul 2024

Intrede:

Uw genade beseffen wij, God (Abdijboek Beurtzangen Ps. 48A) [vgl. MR/GR: 14de zond dhj]
Wij gedenken, o God, uw trouw (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 48) [vgl. MR/GR: 14de zond dhj]
Wij gedenken uw goedheid, Heer (Wisselende Gezangen 30) [vgl. MR/GR: 14de zond dhj]
De Heer is groot in ’s hemels hof, m.n. str. 2 (Eucharistie Jaarbundel 863) [vgl. MR/GR: 14de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 123: Ons oog richt zich op de Heer onze God (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Ik heb u vrienden genoemd (Muziekbladen van ‘Continuo’ 319; ofwel Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Voor ’t volk dat in nood om U roept (U komt de lof toe Ps. 18 I h) [vgl. GR: 14de zond dhj]

Communie:

Ervaart het, ziet (Laus Deo Ps. 34; Gezangen voor Liturgie Ps. 34) [vgl. MR/GR: 14de zond dhj]
Smaakt en aanschouwt (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 34) [vgl. MR/GR: 14de zond dhj]
Komt allen tot Mij (Abdijboek. Antifonale 2, NT 226) [vgl. MR: 14de zond dhj]

Overige gezangen:

--