Liedsuggesties: 15e Zondag door het jaar

10 jul 2022

Intrede:
Laat mij, zo ik leef (Het Boek der Psalmen Ps. 17) [vgl. MR: 15de zond dhj]
Hoor, Heer, Gij God van trouw, m.n. str. 7 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 17) [vgl. MR: 15de zond dhj]
Eenzaam blijf ik roepen tot God (Laus Deo Ps. 55; Gezangen voor Liturgie Ps. 55) [vgl. GR: 15de zond dhj]
Werp wat u bezwaart op de Heer (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen Ps. 55) [vgl. GR: 15de zond dhj]
Al onze zorgen draagt de Heer (U komt de lof toe Ps. 55 E) [vgl. GR: 15de zond dhj]
Hoor nu, o God (Eucharistie Jaarbundel 866) [vgl. GR: 14de zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 69: Ziet toe, geringen (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Als iemand Mij liefheeft (Graduale Nederlands 94; ofwel: Laus Deo 455; Gezangen voor Liturgie 241) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Naar U gaat mijn verlangen, Heer (Gezangen voor Liturgie Ps. 25I) [vgl. GR: 15de zond dhj]
 
Communie:
Gelukkig die wonen in uw huis (Abdijboek Beurtzangen Ps. 84c) [vgl. MR/GR: 15de zond dhj]
De mus vindt een schuilplaats bij U (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 110) [vgl. MR/GR: 15de zond dhj]
Wie mijn vlees eet (Abdijboek. Antifonale 2, NT 154) [vgl. MR/GR: 15de zond dhj]
 
Overige gezangen:
Brood zal Ik u geven (Laus Deo 970)
De Heer uw God zult gij beminnen (Laus Deo 806)
De laatsten worden de eersten, m.n. str. 2 (Laus Deo 1044)
Open je hand, m.n. str. 5 (Hij Leeft! 3.20)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 2 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)