Liedsuggesties: 15e Zondag door het Jaar - A

16 jul 2023

Intrede:

Laat mij, zo ik leef (Het Boek der Psalmen Ps. 17) [vgl. MR: 15de zond dhj]
Hoor, Heer, Gij God van trouw, m.n. str. 7 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 17) [vgl. MR: 15de zond dhj]
Eenzaam blijf ik roepen tot God (Laus Deo Ps. 55; Gezangen voor Liturgie Ps. 55) [vgl. GR: 15de zond dhj]
Werp wat u bezwaart op de Heer (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen Ps. 55) [vgl. GR: 15de zond dhj]
Al onze zorgen draagt de Heer (U komt de lof toe Ps. 55 E) [vgl. GR: 15de zond dhj]
Hoor nu, o God (Eucharistie Jaarbundel 866) [vgl. GR: 15de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 65: Het zaad viel in goede grond (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Weest te allen tijde waakzaam (Halleluiaverzen. Zon- en feestdagen (Supplement) Suppl. 4; Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Naar U gaat mijn verlangen, Heer (Gezangen voor Liturgie Ps. 25I) [vgl. GR: 15de zond dhj]

Communie:

Gelukkig die wonen in uw huis (Abdijboek Beurtzangen Ps. 84c) [vgl. MR/GR: 15de zond dhj]
De mus vindt een schuilplaats bij U (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 110) [vgl. MR/GR: 15de zond dhj]
Wie mijn vlees eet (Abdijboek. Antifonale 2, NT 154) [vgl. MR/GR: 15de zond dhj]

Overige gezangen:

Brood zal Ik u geven (Laus Deo 970)
De aarde is vervuld van goedertierenheid (Laus Deo 877; Gezangen voor Liturgie 417)
Een zaaier ging uit om te zaaien (Laus Deo 1065; Oud-Katholiek Gezangboek 537)
O Christus, Heer der heerlijkheid (Laus Deo 1144)
God, die boven wolken troont (Het lied op onze lippen 111)
Open je hand, m.n. str. 5 (Hij Leeft! 3.20)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 2 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)