Liedsuggesties: 16e Zondag door het jaar

21 jul 2024

Intrede:

Zie, God zelf is mijn helper (Laus Deo Ps. 54; Gezangen voor Liturgie Ps. 54) [vgl. MR/GR: 16de zond dhj]
Zie, de Heer is mijn helper (U komt de lof toe Ps. 54 D) [vgl. MR/GR: 16de zond dhj]
God, kom mij spoedig te hulp (Zie, God) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 169) [vgl. MR/GR: 16de zond dhj]
Mijn dankoffers wil ik U brengen (Het Boek der Psalmen Ps. 54) [vgl. MR: 16de zond dhj]
O God, verlos mij, m.n. str. 2 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 54) [vgl. MR: 16de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 23: De Heer is mijn herder (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Mijn schapen luisteren naar mijn stem (Overzicht van de Gezangen 2 (2013-2014) 128) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Al wat de Heer gebiedt (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 19B) [vgl. GR: 16de zond dhj]

Communie:

Zijn verbond is Hij eeuwig indachtig (Abdijboek Beurtzangen Ps. 111a) [vgl. MR: 16de zond dhj]Vol goedheid en liefde (Graduale Nederlands 169) [vgl. MR: 16de zond dhj]
Dit zegt de Heer: Ik sta voor de deur (Graduale Nederlands 170) [vgl. MR: 16de zond dhj]
Alle offers die Gij hebt bevolen (Woord en Toon vrijd. I, morgengeb.) [vgl. GR: 16de zond dhj]

Overige gezangen:

Ik zal uw herder zijn (Laus Deo 904)