Liedsuggesties: 16e Zondag door het Jaar - A

23 jul 2023

Intrede:

Zie, God zelf is mijn helper (Laus Deo Ps. 54; Gezangen voor Liturgie Ps. 54) [vgl. MR/GR: 16de zond dhj]
Zie, de Heer is mijn helper (U komt de lof toe Ps. 54 D) [vgl. MR/GR: 16de zond dhj]
God, kom mij spoedig te hulp (Zie, God) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 169) [vgl. MR/GR: 16de zond dhj]
Mijn dankoffers wil ik U brengen (Het Boek der Psalmen Ps. 54) [vgl. MR: 16de zond dhj]
O God, verlos mij, m.n. str. 2 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 54) [vgl. MR: 16de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 86: Gij zijt goed en genadig, Heer (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Wees getrouw tot de dood (Muziekbladen van ‘Continuo’ 621; ofwel: Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Al wat de Heer gebiedt (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 19B) [vgl. GR: 16de zond dhj]

Communie:

Zijn verbond is Hij eeuwig indachtig (Abdijboek Beurtzangen Ps. 111a) [vgl. MR: 16de zond dhj]
Vol goedheid en liefde (Graduale Nederlands 169) [vgl. MR: 16de zond dhj]
Dit zegt de Heer: Ik sta voor de deur (Graduale Nederlands 170) [vgl. MR: 16de zond dhj]
Alle offers die Gij hebt bevolen (Woord en Toon vrijd. I, morgengeb.) [vgl. GR: 16de zond dhj]

Overige gezangen:

Erbarm U, God, m.n. str. 5 (Laus Deo 532)
Weet gij waarmee het koninkrijk zich (Laus Deo 1201)