Liedsuggesties: 17e Zondag door het jaar

28 jul 2024

Intrede:

God in zijn heiligdom (Graduale Nederlands, 17de zond. dhj) [vgl. MR/GR: 17de zond dhj]
De Heer, die woont (U komt de lof toe Ps. 68 I J) [vgl. MR/GR: 17de zond dhj]
Heer, breng (God in zijn heilige Tent) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 175) [vgl. MR/GR: 17de zond dhj]
God richt zich op (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 68, str. 2 en 12) [vgl. MR/GR: 17de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 145: De ogen van allen (EFBE-Music, t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus (Muziekbladen van ‘Continuo’ 361; ofwel: Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Hoog eer ik U (Laus Deo Ps. 30; Gezangen voor Liturgie Ps. 30I) [vgl. GR: 17de zond dhj]
U bedank ik (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I 96 en 85; ofwel: U komt de lof toe Ps. 30) [vgl. GR: 17de zond dhj]

Communie:

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, vergeet (Woord en Toon, woe IV Lez.) [vgl. MR: 17de zond dhj]
Zalig de barmhartigen (Graduale Nederlands 174) [vgl. MR: 17de zond dhj]
Zalig de zuiveren van hart (Abdijboek. Antifonale 2, NT 64) [vgl. MR: 17de zond dhj]

Overige gezangen:

Prijs de Heer, mijn ziel (Bless the Lord, my soul) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 103e)
Komt, luistert naar de woorden (Bijbels Liedboek 37)
Loof de Koning, heel mijn wezen (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 103c)
Wees arm in hart en geest (Laus Deo 1198)
Zalig zij de Jezus’ naam belijden (Zingt Jubilate 560)