Liedsuggesties: 18e Zondag door het jaar

31 jul 2022

Intrede:
Gij zijt mijn hulp, mijn bevrijder (Abdijboek Psalmen Ps. 70) [vgl. MR: 18de zond dhj]
Haast U om mij te helpen, God (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 70) [vgl. MR/GR: 18de zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 90: Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest (Graduale Nederlands 193!) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Ik heb u vrienden genoemd (Muziekbladen van ‘Continuo’ 319; ofwel Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Waarom, Heer, uw toorn laten woeden (Abdijboek. Antifonale 2, OT 242) [vgl. GR: 18de zond dhj]
 
Communie:
Met engelenspijs (Bijbelse Kantieken 23) [vgl. MR/GR: 18de zond dhj]
Ik ben het brood des levens (Abdijboek. Antifonale 2, Pt-a, Pasen 66) [vgl. MR: 18de zond dhj]
 
Overige gezangen:
Bekleedt u met de nieuwe mens (Laus Deo 1022; Gezangen voor Liturgie 580)
Uw schat zal in de hemel zijn (Laus Deo 1180)
Wij zullen leven (Zingend Geloven V, 88)