Liedsuggesties: 18e Zondag door het jaar

4 aug 2024

Intrede:

Gij zijt mijn hulp, mijn bevrijder (Abdijboek Psalmen Ps. 70) [vgl. MR: 18de zond dhj]
Haast U om mij te helpen, God (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 70) [vgl. MR/GR: 18de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 78: De Heer gaf hun brood (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Uw woord is waarheid (Graduale Nederlands, t.p.; ofwel Muziekbladen van ‘Continuo’ 231) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Waarom, Heer, uw toorn laten woeden (Abdijboek. Antifonale 2, OT 242) [vgl. GR: 18de zond dhj]

Communie:

Met engelenspijs (Bijbelse Kantieken 23) [vgl. MR/GR: 18de zond dhj]
Ik ben het brood des levens (Abdijboek. Antifonale 2, Pt-a, Pasen 66) [vgl. MR: 18de zond dhj]

Overige gezangen:

Bekleedt u met de nieuwe mens (Laus Deo 1022; Gezangen voor Liturgie 580)
Brood zal Ik u geven (Laus Deo 970)
De eerste uit de doden (Laus Deo 817; Gezangen voor Liturgie 585)