Liedsuggesties: 18e Zondag door het Jaar - A

2 aug 2020

Intrede:

Gij zijt mijn hulp, mijn bevrijder (Abdijboek Psalmen Ps. 70) [vgl. MR: 18de zond dhj]
Haast U om mij te helpen, God (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 70) [vgl. MR/GR: 18de zond dhj]
Gij allen die dorst lijdt (Abdijboek, Antifonale 2, Oude Testament 178)
Hierheen, dorstigen (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 327)
O alle gij dorstigen (Laus Deo 996)

Antwoordpsalm:

Ps. 145: Gij opent uw hand (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Niet van brood alleen (Gezangen voor Liturgie 254) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Waarom, Heer, uw toorn laten woeden (Abdijboek. Antifonale 2, OT 242) [vgl. GR: 18de zond dhj]

Communie:

Met engelenspijs (Bijbelse Kantieken 23) [vgl. MR/GR: 18de zond dhj]
Ik ben het brood des levens (Abdijboek. Antifonale 2, Pt-a, Pasen 66) [vgl. MR: 18de zond dhj]

Overige gezangen:

De eerste uit de doden (Laus Deo 817; Gezangen voor Liturgie 585)
Brood zal Ik u geven (Laus Deo 970)