Liedsuggesties: 19e Zondag door het jaar

7 aug 2022

Intrede:
God, Gij koning,…hoed Gij het verbond (Het Boek der Psalmen Ps. 74) [vgl. MR/GR: 19de zond dhj]
Rijs op, Heer (Woord en Toon, dins. III, middaggeb.) [vgl. MR/GR: 19de zond dhj]
Herinner U, Heer, uw verbond (U komt de lof toe Ps. 74 h) [vgl. MR/GR: 19de zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 33: Zalig het volk (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Gezegend de Koning die komt (Muziekbladen van ‘Continuo’ 537) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Mijn lot ligt in uw handen, Heer (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 31) [vgl. GR: 19de zond dhj]
Heer, op U vertrouw ik (U komt de lof toe Ps. 31 G) [vgl. GR: 19de zond dhj]
 
Communie:
Roem, Jeruzalem, de Heer (Abdijboek Beurtzangen Ps. 147A) [vgl. MR/GR: 19de zond dhj]
Loof de Heer, Jeruzalem (Graduale Nederlands 180) [vgl. MR/GR: 19de zond dhj]
Jeruzalem, juich! Prijs de Heer (U komt de lof toe Ps. 147 K) [vgl. MR/GR: 19de zond dhj]
Het brood dat Ik zal geven is mijn lichaam (Abdijboek. Antifonale 2, NT 152) [vgl. MR: 19de zond dhj]
Dit is de trouwe en verstandige dienaar (Abdijboek. Antifonale 2, NT 253) [vgl. GR: 19de zond dhj]
 
Overige gezangen:
Brood zal Ik u geven (Laus Deo 970)
Open je hand, m.n. str. 4 (Hij Leeft! 3.20)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 2 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)
Uw schat zal in de hemel zijn (Laus Deo 1180)