Liedsuggesties: 19e Zondag door het jaar

11 aug 2024

Intrede:

God, Gij koning,…hoed Gij het verbond (Het Boek der Psalmen Ps. 74) [vgl. MR/GR: 19de zond dhj]
Rijs op, Heer (Woord en Toon, dins. III, middaggeb.) [vgl. MR/GR: 19de zond dhj]
Herinner U, Heer, uw verbond (U komt de lof toe Ps. 74 h) [vgl. MR/GR: 19de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 34: Let op en bemerkt (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 98) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Uw woorden, Heer (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 133; ofwel Wisselende Gezangen 508*) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Mijn lot ligt in uw handen, Heer (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 31) [vgl. GR: 19de zond dhj]
Heer, op U vertrouw ik (U komt de lof toe Ps. 31 G) [vgl. GR: 19de zond dhj]

Communie:

Roem, Jeruzalem, de Heer (Abdijboek Beurtzangen Ps. 147A) [vgl. MR/GR: 19de zond dhj]
Loof de Heer, Jeruzalem (Graduale Nederlands 180) [vgl. MR/GR: 19de zond dhj]
Jeruzalem, juich! Prijs de Heer (U komt de lof toe Ps. 147 K) [vgl. MR/GR: 19de zond dhj]
Het brood dat Ik zal geven is mijn lichaam (Abdijboek. Antifonale 2, NT 152) [vgl. MR: 19de zond dhj]

Overige gezangen:

Brood zal Ik u geven (Laus Deo 970)
Open je hand, m.n. str. 3, 4 (Hij Leeft! 3.20)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 2 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)