Liedsuggesties: 1e Week door het jaar

10 jan 2022

Intrede:
Hij zal koning zijn in eeuwigheid (Abdijboek. Antifonale 2, OT 99) [vgl. MR/GR: week I dhj]
Alle volken, treedt voor de troon (U komt de lof toe Ps. 100 G) [vgl. MR/GR: week I dhj]
 
Bereiding van de gaven:
Juicht voor de Heer, aarde alom (Laus Deo Ps. 100 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 100 I) [vgl. GR: week I dhj]
Treedt aan! Zegent (Laus Deo Ps. 100 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 100 II; Psalmen in Nederlands Proza Ps. 100 II) [vgl. GR: week I dhj]
 
Communie:
Gij bergt de bron des levens (Laus Deo Ps. 36; Gezangen voor Liturgie Ps. 36) [vgl. MR/GR: week I dhj]
Ik ben gekomen, opdat zij leven (Abdijboek. Antifonale 2, Pt-a 45) [vgl. MR/GR: week I dhj]
Gij leert mij wat de weg is ten leven (Het Boek der Psalmen Ps. 16) [vgl. GR: week I dhj]
Behoed mij, o God (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk Ps. 16B) [vgl. GR: week I dhj]
 
Overige gezangen:
Alleluia. Juicht voor de Heer alle landen ((GBijbelse Kantieken 30 en 69)
Zozeer heeft God, m.n. str. 4 (Hij Leeft! 3.32)