Liedsuggesties: 1e Zondag van de Advent

28 nov 2021

Intrede:
Tot U, Heer, stijgt mijn verlangen (Wisselende Gezangen 35) [vgl. MR/GR: Adv. zond. I]
Tot U, Heer, stijgt mijn verlangen (Wisselende Gezangen 306) [vgl. MR/GR: Adv. zond. I]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 25: Tot U, Heer, richt ik mijn geest (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website) - Zingt Jubilate P35) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Laat ons uw barmhartigheid zien (Overzicht van de Gezangen I (2014-2015) 78) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Ik heb mijn hart tot U geheven (Laus Deo 680; Gezangen voor Liturgie 471) [vgl. GR: Adv. zond. I]
 
Communie:
Overvloed geeft de Heer (Abdijboek. Antifonale 2, Mariafeesten 27)
Dalen zal nu Gods goedheid (U komt de lof toe Psalm 85 D) [vgl. MR/GR: Adv. zond. I]
Nu mag uw land (Zingt Jubilate 771)
 
Overige gezangen:
Ad te, Jesu Christe (Taizé. Liederen, Gebeden 2)
De Heer verschijnt te middernacht (Laus Deo 1043)
De tekens zullen spreken (Laus Deo 1045)
Kom, laat ons opgaan (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, 1016)
Naar U gaat mijn verlangen, Heer (Gezangen voor Liturgie Ps. 25I) intrede / ber. gaven
Ons hart verheft zich tot U, Heer (Laus Deo 695; Gezangen voor Liturgie 514)