Liedsuggesties: 1e Zondag van de Advent

27 nov 2022

Intrede:
Tot U, Heer, stijgt mijn verlangen (Wisselende Gezangen 35) [vgl. MR/GR: Adv. zond. I]
Tot U, Heer, stijgt mijn verlangen (Wisselende Gezangen 306) [vgl. MR/GR: Adv. zond. I]

Antwoordpsalm:
Ps. 122: Hoe blij was ik, toen men mij riep (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:
Laat ons uw barmhartigheid zien (Overzicht van de Gezangen I (2014-2015) 78) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:
Ik heb mijn hart tot U geheven (Laus Deo 680; Gezangen voor Liturgie 471) [vgl. GR: Adv. zond. I]

Communie:
Overvloed geeft de Heer (Abdijboek. Antifonale 2, Mariafeesten 27)
Dalen zal nu Gods goedheid (U komt de lof toe Psalm 85 D) [vgl. MR/GR: Adv. zond. I]
Nu mag uw land (Zingt Jubilate 771)

Overige gezangen:
Ad te, Jesu Christe (Taizé. Liederen, Gebeden 2)
Als tussen licht en donker (Laus Deo 1017; Gezangen voor Liturgie 578)
Bekleedt u met de nieuwe mens (Laus Deo 1022; Gezangen voor Liturgie 580)
De Heer verschijnt te middernacht (Laus Deo 1043)
Kom, laat ons opgaan (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, 1016)
Naar U gaat mijn verlangen, Heer (Gezangen voor Liturgie Ps. 25I) intrede / ber. gaven
Ons hart verheft zich tot U, Heer (Laus Deo 695; Gezangen voor Liturgie 514)