Liedsuggesties: 1e Zondag van de Advent

3 dec 2023

Intrede: 
Tot U, Heer, stijgt mijn verlangen (Wisselende Gezangen 35) [vgl. MR/GR: Adv. zond. I]
Tot U, Heer, stijgt mijn verlangen (Wisselende Gezangen 306) [vgl. MR/GR: Adv. zond. I]

Antwoordpsalm:
Ps. 80: God van de heerscharen (zonder ‘Amen’) (Laus Deo 564; Gezangen voor Liturgie Ps. 80 II) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:
Laat ons uw barmhartigheid zien (Overzicht van de Gezangen I (2014-2015) 78) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven: 
Ik heb mijn hart tot U geheven (Laus Deo 680; Gezangen voor Liturgie 471) [vgl. GR: Adv. zond. I]

Communie: 
Overvloed geeft de Heer (Abdijboek. Antifonale 2, Mariafeesten 27)
Dalen zal nu Gods goedheid (U komt de lof toe Psalm 85 D) [vgl. MR/GR: Adv. zond. I]
Nu mag uw land (Zingt Jubilate 771)

Overige gezangen: 
Ad te, Jesu Christe (Taizé. Liederen, Gebeden 2)
Bevrijd ons, Heer (Laus Deo 673)
Dauw, hemel, uit uw hoogten neer (Rorate caeli) (t: Vert.: P. Penning de Vries S.J.; 
bron: KL 3)
De Heer verschijnt te middernacht (Laus Deo 1043)
Kom, o Heiland, lang verwacht (Laus Deo 687)
Naar U gaat mijn verlangen, Heer (Gezangen voor Liturgie Ps. 25I) intrede / ber. gaven 
Ons hart verheft zich tot U, Heer (Laus Deo 695; Gezangen voor Liturgie 514)
Rorate caeli (Laus Deo 704; Gezangen voor Liturgie 843