Liedsuggesties: 1e Zondag van de Veertigdagentijd - Jaar B

18 feb 2024

(Voorafgaand aan de Mis, bijv. bij processie: Litanie van de heiligen (Bouwstenen n894))

Intrede:
Hij roept en Ik luister (Wisselende Gezangen van de ZondagsmissenI, 107 en 116; of: U komt de lof toe Ps. 91h) [vgl. MR/GR: 1ste zond. Vt]
Verhoor mij, God (Wie in zijn nood) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 46) [vgl. MR/GR: 1ste zond. Vt]
Waak op, m.n. str. 5-6 (Zingend Geloven 1-2, 6)

Antwoordpsalm:
Ps. 25: De wegen van God (Muziekbladen van ‘Continuo’ 585-589) [vgl. Lect B]

Vers voor het Evangelie:
Eer aan U,Christus (Klein Graduale, t.p., vers uit Lect B (Niet van brood) op toon VIIIg) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:
Uw trouw is ons pantser en schild (U komt de lof toe Ps. 91h) [vgl. GR: 1ste zond. Vt]

Communie:
Niet van brood alleen (Abdijboek Beurtzangen Ps. 119h) [vgl. MR: 1ste zond. Vt]
Niet van brood alleen (Wisselende Gezangen 609) [vgl. MR: 1ste zond. Vt]
Uw trouw is ons pantser (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 116; of: U komt de lof toe Ps. 91h) [vgl. MR/GR: 1ste zond. Vt]

Overige gezangen:
God roept de mens op weg te gaan (Bijbels Liedboek 31; of: Bavoliedboek 326)
Hoort hoe God, str. 1,4,12,13 (Laus Deo 1114; Gezangen voor Liturgie 619)
Veertig dagen, veertig nachten (Laus Deo 846)
Vernieuw Gij mij (Laus Deo 848; Gezangen voor Liturgie 538)
Wie in de schaduw Gods mag wonen (Laus Deo 574; Gezangen voor Liturgie 651; Zingt Jubilate 935)