Liedsuggesties: 20e Zondag door het jaar

18 aug 2024

Intrede:

In uw voorhoven, Heer (Het Boek der Psalmen Ps. 84) [vgl. MR/GR: 20ste zond dhj]
God, onze beschermer (Graduale Nederlands 182) [vgl. MR/GR: 20ste zond dhj]
Bescherm ons en zie op ons neer (U komt de lof toe Ps. 84 h) [vgl. MR/GR: 20ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 34: Proeft en merkt op (Muziekbladen van ‘Continuo’ 497 (jrg. 17, 3) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Geprezen zijt Gij, Vader (Graduale Nederlands, t.p; ofwel: Gezangen voor Liturgie 244; Wisselende Gezangen 501*) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

De engel des Heren strijkt neder (Abdijboek Beurtzangen Ps. 34d) [vgl. GR: 20ste zond dhj]
Ervaart het, ziet (Abdijboek Beurtzangen Ps. 34d) [vgl. GR: 20ste zond dhj]

Communie:

De Heer is steeds barmhartig (Laus Deo Ps. 130 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 130 I) [vgl. MR: 20ste zond dhj]
Ik ben het levend brood (Abdijboek. Antifonale 2, NT 151) [vgl. MR: 20ste zond dhj]
Wie mijn vlees eet (Abdijboek. Antifonale 2, NT 154) [vgl. MR/GR: Sacramentsdag]
Zoekt eerst het Koninkrijk Gods (Abdijboek. Antifonale 2, NT 71) [vgl. GR: 20ste zond dhj]
Zoekt eerst, zegt de Heer, ’t Rijk van God (U komt de lof toe Ps. 84 h) [vgl. GR: 20ste zond dhj]

Overige gezangen:

Brood zal Ik u geven (Laus Deo 970)
De wijsheid van voor alle tijden (Laus Deo 1052)
Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood (Laus Deo 978)
Open je hand, m.n. str. 5 (Hij Leeft! 3.20)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 2 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)
Zoek eerst het Koninkrijk van God (Laus Deo 1217)
Zozeer heeft God, m.n. str. 1 (Hij Leeft! 3.32)