Liedsuggesties: 20e Zondag door het Jaar - A

20 aug 2023

Intrede:

In uw voorhoven, Heer (Het Boek der Psalmen Ps. 84) [vgl. MR/GR: 20ste zond dhj]
God, onze beschermer (Graduale Nederlands 182) [vgl. MR/GR: 20ste zond dhj]
Bescherm ons en zie op ons neer (U komt de lof toe Ps. 84 h) [vgl. MR/GR: 20ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 67: Geef dat de volken U eren (Laus Deo Ps. 67II; Gezangen voor Liturgie Ps. 67II) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Jezus verkondigde de Blijde Boodschap (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

De engel des Heren strijkt neder (Abdijboek Beurtzangen Ps. 34d) [vgl. GR: 20ste zond dhj]
Ervaart het, ziet (Abdijboek Beurtzangen Ps. 34d) [vgl. GR: 20ste zond dhj]

Communie:

De Heer is steeds barmhartig (Laus Deo Ps. 130 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 130 I) [vgl. MR: 20ste zond dhj]
Ik ben het levend brood (Abdijboek. Antifonale 2, NT 151) [vgl. MR: 20ste zond dhj]
Mijn huis zal heten (Abdijboek. Antifonale 2, OT 14) [vgl. GR: 20ste zond dhj]
Zoekt eerst het Koninkrijk Gods (Abdijboek. Antifonale 2, NT 71) [vgl. GR: 20ste zond dhj]
Zoekt eerst, zegt de Heer, ’t Rijk van God (U komt de lof toe Ps. 84 h) [vgl. GR: 20ste zond dhj]

Overige gezangen:

Brood zal Ik u geven (Laus Deo 970)
Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood (Laus Deo 978)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 2 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)
Wanneer het licht ten einde gaat, m.n. str. 3 (Laus Deo 1194)
Zoek eerst het Koninkrijk van God (Laus Deo 1217)