Liedsuggesties: 21e Zondag door het jaar

25 aug 2024

Intrede:

Neig, Heer, uw oor (Abdijboek Beurtzangen Ps. 86b) [vgl. MR/GR: 21ste zond dhj]
Luister, Heer, verhoor mij (U komt de lof toe Ps. 86 G) [vgl. MR/GR: 21ste zond dhj]
Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, m.n. str. 1 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 86) [vgl. MR/GR: 21ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 34: Proef en merk op (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Als iemand Mij liefheeft (Graduale Nederlands 94; ofwel: Laus Deo 455; Gezangen voor Liturgie 241) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Ik heb de Heer vurig verbeid (Abdijboek. Antifonale 2, OT 35) [vgl. GR: 21ste zond dhj]
In mij mond legt Hij een nieuw lied (Abdijboek Psalmen Ps. 40) [vgl. GR: 21ste zond dhj]
Zingt een nieuw lied voor God die redt (U komt de lof toe Ps. 40 I E) [vgl. GR: 21ste zond dhj]
Met heel mijn hart heb ik de Heer, m.n. str. 1 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 40) [vgl. GR: 21ste zond dhj]

Communie:

De Heer laat de aarde voedsel (Woord en Toon, zond. II lez. dienst) [vgl. MR/GR: 21ste zond dhj]
Gij zorgt voor allen (U komt de lof toe Ps. 104 F) [vgl. MR/GR: 21ste zond dhj]
Wie mijn vlees eet (Abdijboek. Antifonale 2, NT 153) [vgl. MR/GR: 21ste zond dhj]

Overige gezangen:

Brood zal Ik u geven (Laus Deo 970)
Eens aten de vaderen (Zingend Geloven II, 79)
Jezus die langs het water liep, str. 3 (Laus Deo 1124; Gezangen voor Liturgie 478)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 2 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)