Liedsuggesties: 21e Zondag door het Jaar - A

27 aug 2023

Intrede:

Neig, Heer, uw oor (Abdijboek Beurtzangen Ps. 86b) [vgl. MR/GR: 21ste zond dhj]
Luister, Heer, verhoor mij (U komt de lof toe Ps. 86 G) [vgl. MR/GR: 21ste zond dhj]
Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, m.n. str. 1 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 86) [vgl. MR/GR: 21ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 138: Uw goedheid , Heer, blijft duren zonder einde (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Gij zijt Petrus (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Ik heb de Heer vurig verbeid (Abdijboek. Antifonale 2, OT 35) [vgl. GR: 21ste zond dhj]
In mij mond legt Hij een nieuw lied (Abdijboek Psalmen Ps. 40) [vgl. GR: 21ste zond dhj]
Zingt een nieuw lied voor God die redt (U komt de lof toe Ps. 40 I E) [vgl. GR: 21ste zond dhj]
Met heel mijn hart heb ik de Heer, m.n. str. 1 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 40) [vgl. GR: 21ste zond dhj]

Communie:

De Heer laat de aarde voedsel (Woord en Toon, zond. II lez. dienst) [vgl. MR/GR: 21ste zond dhj]
Gij zorgt voor allen (U komt de lof toe Ps. 104 F) [vgl. MR/GR: 21ste zond dhj]
Wie mijn vlees eet (Abdijboek. Antifonale 2, NT 153) [vgl. MR/GR: 21ste zond dhj]

Overige gezangen:

Brood zal Ik u geven (Laus Deo 970)
Eens aten de vaderen (Zingend Geloven II, 79)
Gij zijt Petrus (Woord en Toon A-,B-,C-antifonen, 21ste zond. jr A)
Gij zijt Petrus (Wisselende Gezangen 647)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 2 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)