Liedsuggesties: 22e Zondag door het jaar

28 aug 2022

Intrede:
Goedertieren zijt Gij, Heer (Abdijboek Beurtzangen Ps. 86b) [vgl. MR/GR: 22ste zond dhj]
Heer, ontferm U, hoor (U komt de lof toe Ps. 86 G) [vgl. MR/GR: 22ste zond dhj]
Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, m.n. str. 2 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 86) [vgl. MR/GR: 22ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 68: Heer, uw kudde (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Het Woord is vlees geworden (Muziekbladen van ‘Continuo’ 595; ofwel: Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Heer, gewaardig U mij te helpen! (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 40) [vgl. GR: 22ste zond dhj]
Heer, haast U te hulp! (U komt de lof toe Ps. 40 II K) [vgl. GR: 22ste zond dhj]
Met heel mijn hart heb ik de Heer, m.n. str. 6 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 40) [vgl. GR: 22ste zond dhj]
 
Communie:
Hoe oneindige rijkdom, Heer (Het Boek der Psalmen Ps. 31) [vgl. MR: 22ste zond dhj]
Zalig zij die vrede brengen (Woord en Toon (jrg. 5) 1975, 2, p. 2) [vgl. MR: 22ste zond dhj]
Heer, Gij hebt mijn jeugd (U komt de lof toe Ps. 71 G) [vgl. GR: 22ste zond dhj]
Heer, die mijn leven (Nooit zal ik) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 192) [vgl. GR: 22ste zond dhj]
 
Overige gezangen:
De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan (Laus Deo 971; Gezangen voor Liturgie 587)
De laatsten worden de eersten, m.n. str. 4 en 5 (Laus Deo 1044)
Zalig zij de Jezus’ naam belijden (Zingt Jubilate 560)
Zalig zijt Gij (Laus Deo 1212; ofwel: Bijbels Liedboek 27)