Liedsuggesties: 23e Zondag door het jaar

4 sep 2022

Intrede:
Gij zijt rechtvaardig, Heer (Abdijboek Psalmen Ps. 119–18 (Sade)) [vgl. MR/GR: 23ste zond dhj]
Gij oordeelt rechtvaardig, o God (U komt de lof toe Ps. 119 I h) [vgl. MR/GR: 23ste zond dhj]
Heer, uw bestel staat (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 52.53.47) [vgl. MR/GR: 23ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 90: Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Ik ben het licht der wereld (Graduale Nederlands, t.p.; ofwel: Wisselende Gezangen 505*) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Ik zal gaan naar het altaar van God (Ps. 43) (Laus Deo 520)
Heer, laat mij voor uw altaar komen (Laus Deo 519)
 
Communie:
Gelijk het hert (Abdijboek Beurtzangen Ps. 42-43a vgl. Laus Deo 42-43 en Gezangen voor Liturgie 42-43) [vgl. MR: 23ste zond dhj]
Mijn ziel heeft dorst naar U, o God (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 42) [vgl. MR: 23ste zond dhj]
Evenals een moede hinde, m.n. str. 1 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 42) [vgl. MR: 23ste zond dhj]
Ik ben het licht der wereld (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 68) [vgl. MR: 23ste zond dhj]
Wie Mij volgt, zal het licht des levens bezitten (Abdijboek Beurtzangen Ps. 1) [vgl. MR: 23ste zond dhj]
Volbrengt uw geloften (Woord en Toon, zond, IV middaggeb.) [vgl. GR: 23ste zond dhj]
Vreeswekkend is God. Dus volbrengt (U komt de lof toe Ps. 76 K) [vgl. GR: 23ste zond dhj]
 
Overige gezangen:
Als een hert (Breng mij over grenzen 64; Laus Deo 516; Zing een nieuw lied 292)
Christe, lux mundi (Taizé. Liederen, Gebeden 30)
Jezus Messias zegt: Ik ben het licht (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 842)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 4 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)
Zozeer heeft God, m.n. str. 2 (Hij Leeft! 3.32)