Liedsuggesties: 23e Zondag door het Jaar - A

10 sep 2023

Intrede:

Gij zijt rechtvaardig, Heer (Abdijboek Psalmen Ps. 119–18 (Sade)) [vgl. MR/GR: 23ste zond dhj]
Gij oordeelt rechtvaardig, o God (U komt de lof toe Ps. 119 I h) [vgl. MR/GR: 23ste zond dhj]
Heer, uw bestel staat (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 52.53.47) [vgl. MR/GR: 23ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 95: Luistert heden (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

God was het (Graduale Nederlands, t.p.; ofwel: Hallelujaverzen zon- en feestdagen, Kunstfactor/NSGV, 2007 – Bijlage, p. 2) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Ik zal gaan naar het altaar van God (Ps. 43) (Laus Deo 520)
Heer, laat mij voor uw altaar komen (Laus Deo 519)

Communie:

Gelijk het hert (Abdijboek Beurtzangen Ps. 42-43a vgl. Laus Deo 42-43 en Gezangen voor Liturgie 42-43) [vgl. MR: 23ste zond dhj]
Mijn ziel heeft dorst naar U, o God (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 42) [vgl. MR: 23ste zond dhj]
Evenals een moede hinde, m.n. str. 1 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 42) [vgl. MR: 23ste zond dhj]
Ik ben het licht der wereld (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 68) [vgl. MR: 23ste zond dhj]
Wie Mij volgt, zal het licht des levens bezitten (Abdijboek Beurtzangen Ps. 1) [vgl. MR: 23ste zond dhj]
Volbrengt uw geloften (Woord en Toon, zond, IV middaggeb.) [vgl. GR: 23ste zond dhj]
Vreeswekkend is God. Dus volbrengt (U komt de lof toe Ps. 76 K) [vgl. GR: 23ste zond dhj]

Overige gezangen:

Als een hert (Breng mij over grenzen 64; Laus Deo 516; Zing een nieuw lied 292)
Christe, lux mundi (Taizé. Liederen, Gebeden 30)
Jezus Messias zegt: Ik ben het licht (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 842)
O Jezus Christus, licht ze bij (Laus Deo 1151)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 4 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)
Wanneer er twee van u wat vragen (Laus Deo 1190)
Wij gaan naar het altaar van God (Laus Deo 1211)
Zozeer heeft God, m.n. str. 2 (Hij Leeft! 3.32)