Liedsuggesties: 24e Zondag door het jaar

11 sep 2022

Intrede:
Geef vrede, Heer (Graduale Nederlands 195) [vgl. MR/GR: 24ste zond dhj]
Heer, geef vrede (U komt de lof toe Ps. 122 C) [vgl. MR/GR: 24ste zond dhj]
O, lieve Heer, geef vrede (Da pacem) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 1009) [vgl. MR/GR: 24ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 51: Ik ga weer naar mijn vader (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Mijn schapen luisteren naar mijn stem (Overzicht van de Gezangen 2 (2013-2014) 128) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Waarom, Heer, uw toorn laten woeden (Abdijboek. Antifonale 2, OT 242) [vgl. GR: 24ste zond dhj,jr. C]
 
Communie:
Hoe kostbaar, o God (Abdijboek Psalmen Ps. 36) [vgl. GR: 24ste zond dhj,jr. C]
Zingt voor de Heer…brengt Hem uw offer (Abdijboek Psalmen Ps. 96) [vgl. GR: 24ste zond dhj,jr. C]
 
Overige gezangen:
O Jezus Christus, licht ze bij (Laus Deo 1151)
De zonden zijn vergeven (Laus Deo 1054, 1055)
Zingt een nieuw lied, alle landen (Laus Deo 580; Gezangen voor Liturgie 561)