Liedsuggesties: 24e Zondag door het jaar

15 sep 2024

Intrede:

Geef vrede, Heer (Graduale Nederlands 195) [vgl. MR/GR: 24ste zond dhj]
Heer, geef vrede (U komt de lof toe Ps. 122 C) [vgl. MR/GR: 24ste zond dhj]
O, lieve Heer, geef vrede (Da pacem) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 1009) [vgl. MR/GR: 24ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 116: Ik mag weer leven (Muziekbladen van ‘Continuo’ 32-33 (jrg. 2, 2); Koorinformatie, 2014-2015, 7, p. 23) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Ik ben het licht der wereld (Graduale Nederlands, t.p.; ofwel: Wisselende Gezangen 505*) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Bewaar het licht in mijn ogen (Abdijboek Psalmen Ps. 13)
Doe mijn ogen weer stralen, o God (U komt de lof toe Ps. 13)

Communie:

Hoe kostbaar, o God (Abdijboek Psalmen Ps. 36) [vgl. GR: 24ste zond dhj,jr. C]
Wie mijn volgeling wil zijn (Woord en Toon, 10de zond., jr.A, morgen, Ben.) [vgl. GR: 12de zond dhj]
Zingt voor de Heer…brengt Hem uw offer (Abdijboek Psalmen Ps. 96) [vgl. GR: 24ste zond dhj,jr. C]

Overige gezangen:

Kom en volg Mij op de weg (Klein Dienstboek 261)
Zingt een nieuw lied, alle landen (Laus Deo 580; Gezangen voor Liturgie 561)