Liedsuggesties: 24e Zondag door het Jaar - A

17 sep 2023

Intrede:

Geef vrede, Heer (Graduale Nederlands 195) [vgl. MR/GR: 24ste zond dhj]
Heer, geef vrede (U komt de lof toe Ps. 122 C) [vgl. MR/GR: 24ste zond dhj]
O, lieve Heer, geef vrede (Da pacem) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 1009) [vgl. MR/GR: 24ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 103: De Heer is barmhartig (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Een nieuw gebod geef Ik u (Graduale Nederlands 90) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Bewaar het licht in mijn ogen (Abdijboek Psalmen Ps. 13)
Doe mijn ogen weer stralen, o God (U komt de lof toe Ps. 13)

Communie:

Hoe kostbaar, o God (Abdijboek Psalmen Ps. 36) [vgl. GR: 24ste zond dhj,jr. C]
Zingt voor de Heer…brengt Hem uw offer (Abdijboek Psalmen Ps. 96) [vgl. GR: 24ste zond dhj,jr. C]

Overige gezangen:

De zonden zijn vergeven (Laus Deo 1054, 1055)
Niemand van ons leeft voor zichzelf (Laus Deo 1142)
Wie naar het altaar gaat (Van de broederschap) (Oud-Katholiek Gezangboek 531)
Zingt een nieuw lied, alle landen (Laus Deo 580; Gezangen voor Liturgie 561)