Liedsuggesties: 25e Zondag door het jaar

18 sep 2022

Intrede:
Zo spreekt de Heer: Ik ben het heil (Graduale Nederlands 199) [vgl. MR/GR: 25ste zond dhj]
Ik, de Heer, ben de redder (U komt de lof toe Ps. 78 D) [vgl. MR/GR: 25ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 113: Verheerlijkt de Heer (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Spreek, Heer (Muziekbladen van ‘Continuo’ 327; ofwel Overzicht van de Gezangen 1 (2014-2015) 82) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
De Heer geleidt mij (U komt de lof toe Ps. 138 J) ) [vgl. GR: 25ste zond dhj]
 
Communie:
Welzalig wie de rechte wegen gaan (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 1.2.3) [vgl. MR/GR: 25ste zond dhj]
Ik ken de mijnen (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 53) [vgl. MR: 25ste zond dhj]
 
Overige gezangen:
Ik zal uw herder zijn, m.n. str. 3 (Laus Deo 904)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 6 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)
Zozeer heeft God, m.n. str. 5 (Hij Leeft! 3.32)