Liedsuggesties: 25e Zondag door het Jaar - A

24 sep 2023

Intrede:

Zo spreekt de Heer: Ik ben het heil (Graduale Nederlands 199) [vgl. MR/GR: 25ste zond dhj]
Ik, de Heer, ben de redder (U komt de lof toe Ps. 78 D) [vgl. MR/GR: 25ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 145: Nabij is de Heer (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Maak ons hart ontvankelijk (Gezangen voor Liturgie 260) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

De Heer geleidt mij (U komt de lof toe Ps. 138 J) ) [vgl. GR: 25ste zond dhj]

Communie:

Welzalig wie de rechte wegen gaan (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 1.2.3) [vgl. MR/GR: 25ste zond dhj]
Ik ken de mijnen (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 53) [vgl. MR: 25ste zond dhj]

Overige gezangen:

De laatsten worden eersten (Laus Deo 1044)
Ik zal uw herder zijn, m.n. str. 3 (Laus Deo 904)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 6 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)
Zozeer heeft God, m.n. str. 5 (Hij Leeft! 3.32)